Quan điểm của Chúa Giêsu về hành vi đồng tính luyến ái

Suốt phần lớn 2000 năm qua, các Kitô hữu luôn xem hành vi tình dục đồng tính là một tội lỗi. Liệu quan điểm của Chúa Giêsu về hành vi này có thể khác hay không? Hành vi tình dục đồng tính bị lên án trong cả Cựu ước và Tân ước (Lv 18,22; Rm 1,26-27), và cho đến gần đây, quan điểm Kitô giáo về vấn đề này hầu như nhất thống với Kinh thánh. Tuy nhiên, khi xã hội của chúng ta ngày càng chấp nhận thực hành này, một số Kitô hữu đã đồng thuận với xu thế văn hóa và đặt nghi vấn về giáo huấn truyền thống của đức tin liên quan đến tình dục đồng tính. Họ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề theo những cách thức lạ thường, và khi làm như vậy, họ đưa ra cả mớ lý lẽ để ủng hộ lập trường mới này.

Chẳng hạn, những Kitô hữu đề xướng hành vi tình dục đồng tính thường cho rằng không có ghi chép nào trong Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu kết án thực hành trên, và do vậy, họ kết luận rằng đối với việc này, hẳn Chúa Giêsu cũng chẳng lấy làm điều. Tuy nhiên, tôi xét thấy lập luận trên không thực sự chứng minh bất kỳ điều gì. Trong thực tế, nếu chúng ta thực sự  xem xét kỹ các Tin mừng, chúng ta có thể thấy rằng sự im lặng của Chúa Giêsu về chủ đề này thực ra lại mang ngụ ý hoàn toàn trái ngược.

Những lập luận dựa trên sự im lặng

Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng, chính xác thì lập luận này không hề mang tính thuyết phục. Sự kiện Chúa Giêsu chưa bao giờ nói gì về chủ đề này không khẳng định được điều Ngài nghĩ về nó. Như chúng ta biết, Chúa Giêsu chưa bao giờ nói gì về cưỡng hiếp, sát nhi, hay quấy rối tình dục trẻ em, nhưng tôi không biết có ai đó (có lẽ ngoại trừ vài kẻ tâm thần) dám nói rằng Ngài chẳng đặt vấn đề gì về những chuyện này. Hơn nữa, chúng ta cũng không thực sự biết Chúa Giêsu có im lặng về vấn đề đồng tính luyến ai hay không. Chắc chắn, các Tin mừng không ghi chép lại bất kỳ giáo huấn nào về việc này, nhưng chúng ta chẳng có lý do gì để trông mong các Tin mừng chứa đựng mọi thứ Ngài đã nói và đã làm.

Thực ra các Tin mừng đã báo cho chúng ta biết rõ. Tin mừng Gioan nói rằng “Còn có nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25). Đành rằng câu trên chỉ nói về những hành động của Chúa Giêsu, nhưng nguyên tắc ấy cũng đúng đối với các giáo huấn của Ngài. Ngài là một nhà giảng thuyết lưu động, vậy nên bốn cuốn sách tương đối ngắn chẳng thể nào chứa đựng mọi điều Ngài dạy. Bởi vậy, sự kiện các Tin mừng không ghi chép bất kỳ điều gì về hành vi đồng tính luyến ái không có nghĩa là Chúa Giêsu không xem đó là một tội lỗi.

Điều mà sự im lặng ngụ ý

Trong thực tế, nếu chúng ta xem xét những điều Ngài đã nói, chúng ta có thể nhận ra sự im lặng của Ngài về hành động này ám chỉ rằng rất có khả năng Ngài xem nó là điều tội lỗi. Điều chắc chắn là các Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu chấp nhận Cựu ước như bản Kinh thánh được linh ứng. Chẳng hạn, Ngài đã nói rõ rằng Ngài đến để kiện toàn chứ không phải để bãi bỏ Lề luật (Mt 5,17), và mỗi khi nhắc đến Cựu ước, Ngài luôn xem đó như là lời của Thiên Chúa (chẳng hạn Mt 19,4-5; Mc 12,24-27; Lc 24,25-27; Ga 5,46).

Quả thật, Cựu ước rất rõ ràng về vấn đề này khi dạy rằng tình dục đồng tính là một tội lỗi (Lv 18,22; 20,13). Và bởi vì Chúa Giêsu chấp nhận thẩm quyền của Cựu ước, Ngài hầu như chắc chắn chấp nhận giáo huấn của nó về chuyện này. Trong thực tế, nếu Ngài không đồng ý, chúng ta có quyền tin là Ngài đã phải phát biểu như vậy. Người Do Thái vào thời của Ngài tin vào giáo huấn của Cựu ước về thực hành này, và Ngài không cần phải nhắc nhở thính giả về những điều họ đã thực sự thông suốt. Hơn nữa, trong tư cách thầy dạy, phận sự của Ngài là sửa chữa những quan niệm sai lầm và đưa họ đến một hiểu biết chính xác hơn về Thiên Chúa. Do đó, nếu Chúa Giêsu không đồng tình với họ về vấn đề này, chúng ta tin rằng Ngài đã phải điều chỉnh họ giống như Ngài đã làm với những vấn đề khác (chẳng hạn về ly dị, Mc 10,2-9). Tuy nhiên, Ngài đã không làm như vậy, nên sự im lặng của Ngài thực ra ám chỉ rằng Ngài đồng ý với những người đồng hương của mình.

Sự vô luân về tình dục

Và còn đáng chú ý hơn nữa khi chúng ta xem xét sự kiện Chúa Giêsu kết án thứ tình dục vô luân nói chung trong hai đoạn: Mt 15,19 và Mc 7,21. Đáng tiếc điểm này bị tối nghĩa do một số bản dịch những câu này trong tiếng Anh. Từ Hy Lạp được dùng trong các bản văn trên là porneia, còn các bản Kinh thánh hiện nay thường dịch là “tà dâm” . Tuy nhiên, từ porneia có nghĩa rộng hơn. Nó đề cập đến sự vô luân về tình dục nói chung, chứ không chỉ là tội tà dâm nói riêng, điều này đặt ra cho chúng ta một vấn đề: điều gì cấu thành tội vô luân về tình dục?

Bởi vì các Tin mừng không minh thị việc Chúa Giêsu không đồng ý với bất kỳ giáo huấn nào của Cựu ước về đề tài này, chúng ta có đầy đủ lý do để tin rằng, đối với Ngài, sự vô luân về tình dục bao gồm đã cả hành vi đồng tính luyến ái. Hơn nữa, vì Chúa Giêsu là một người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất rao giảng cho những người Do Thái khác cùng thời đại, những người xem hành vi đồng tính luyến ái là một tội lỗi, nên các thính giả đó hiểu rằng việc Ngài kết án sự vô luân về tình dục nói chung sẽ bao gồm cả  hành vi tình dục đồng tính. Nếu Ngài không muốn họ nghĩ như thế, hẳn Ngài đã nói rõ, nhưng Ngài chưa từng làm vậy. Cho nên một lần nữa, lời giải thích hợp lý nhất về sự im lặng của Ngài đối với chủ đề này là Ngài xem hành vi đồng tính luyến ái là một tội lỗi, chứ không phải Ngài đồng ý với nó.

Quan điểm dứt khoát của các môn đệ Chúa Giêsu

Cuối cùng, chúng ta có thể xem xét điều mà các môn đệ sớm nhất của Chúa Giêsu nói về vấn đề trên. Tân ước không nói nhiều về chuyện này, nhưng vẫn có một đoạn ngắn minh định rằng: hành vi tình dục đồng tính là một tội lỗi (Rm 1,26-27). [1] Cứ cho là về bình diện lịch sử thuần túy, chúng ta không chắc chắn được việc các môn đệ có giữ đúng các giáo huấn của Ngài, hay thậm chí có biết được lập trường của Chúa Giêsu về chuyện này nếu Ngài chưa từng phát biểu rõ ràng, nhưng điều này vẫn đóng một vai trò lớn trong toàn bộ lập luận. Thêm một bằng chứng nữa để đưa tới kết luận rằng, trong thực tế, Chúa Giêsu xem đó là một tội lỗi.

Quan điểm của Chúa Giêsu từ mọi góc độ

Tóm lại, cho rằng Chúa Giêsu đồng tình với hành vi đồng tính luyến ái vì sự im lặng của Ngài trong vấn đề này hoàn toàn là lập luận vô căn cứ. Chính xác đó là một lập luận không thể thuyết phục, thậm chí còn mang tới một viễn cảnh đáng sợ hơn nhiều. Mọi góc độ mà chúng ta xem xét, dù là sự tôn trọng dành cho Cựu ước, bối cảnh lịch sử của một nhà giảng thuyết Do Thái thế kỷ thứ nhất, hay giáo huấn của các môn đệ đầu tiên, đều dẫn tới kết luận rằng, trong thực tế, Chúa Giêsu đã xem hành vi tình dục đồng tính là một tội lỗi. Không hề có tí bằng chứng nào ngược lại. Dù minh chứng này không thoát khỏi mọi nghi vấn, nhưng nó bác bỏ được một trong những lập luận phổ biến nhất cổ võ thực hành này, và ủng hộ cho quan điểm Kitô giáo truyền thống về vấn đề trên.


[1] “Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình”.

 

Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ

Nguồn tin: https://catholicstand.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *