Slides : Bất Kể Bạn Theo Tôn Giáo Nào ?

Slides : Bất Kể Bạn Theo Tôn Giáo Nào ?

Cuộc đối thoại thú vị
giữa nhà thần học Brasil Leonardo Boff với Đức Đạt Lai Lạt Ma.

 

Trong một cuộc trao đổi về tôn giáo với đức Đạt Lai Lạt Ma mà tôi được tham dự.
Với chút tò mò và hóm hỉnh
tôi hỏi ngài một câu :
“Theo ngài, đâu là tôn giáo tốt nhất ?”

Tôi nghĩ ông sẽ nói : “Phật Giáo Tây Tạng” hay “Tôn giáo Á Đông cựu trào hơn kitô giáo”

Ông từ tốn mỉm cười nhìn vào mắt tôi và nói
“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa ta đến gần thượng Đế ;
tôn giáo làm ta trở nên tốt hơn.”

Hơi bối rối tôi hỏi tiếp : “Thế nào là làm cho ta tốt hơn ?”

Ông đáp : “Bất cứ cái gì làm bạn cảm thông hơn,
nhậy bén hơn, thanh thoát hơn, yêu thương hơn,
nhân bản hơn, trách nhiệm hơn, và sống tốt hơn.”
“Tôn giáo giúp bạn như thế là tôn giáo tốt nhất.”

Tôi thinh lặng ngẫm nghĩ, ông tiếp :
“Bạn ơi, tôi không thắc mắc bạn theo đạo nào?
bạn có tín ngưỡng hay không?”

“Điều thực sự quan trọng với tôi là cách bạn ứng xử
trước uy lực, trong gia đình, trong công việc,
trong cộng đồng, cũng như với thế giới.”

“Nên nhớ, thế giới luôn phản ảnh điều ta hành động hoặc suy tư.”
“Quy luật của hành động và ứng xử không theo quy luật vật lý,
mà dựa trên mối tương quan nhân vị.
Nếu làm điều lành, tôi sẽ hưởng điều lành.
làm điều xấu tôi sẽ nhận hậu quả xấu.”

“Điều cha ông dạy chúng ta luôn luôn là điều đúng.
Bạn sẽ có điều bạn mong muốn cho người khác.
Sống hạnh phúc không lệ thuộc định mệnh mà tùy thuộc vào chọn lựa.”

Cuối cùng ông nói:

“Hãy cẩn thận trong suy nghĩ vì nó sẽ thành Lời nói.
Hãy cẩn thận trong lời nói vì nó sẽ thành Hành động.
Hãy cẩn thận trong hành động vì nó sẽ thành Tập quán.
Hãy cẩn thận trong tập quán vì nó sẽ thành Tính cách.
Hãy cẩn thận trong tính cách vì nó sẽ thành Vận mệnh,
và vận mệnh chính là cuộc sống của bạn”
… vì …

Không có tín ngưỡng nào cao hơn Chân Lý