Sư huynh Lasan đoạt giải thưởng “Patji Dawes”

Trong những ngày vừa qua sư huynh La San Steve Morelli đã được giải thưởng “Patji Dawes” vì công khó dạy ngôn ngữ của các thổ dân Australia

Sư huynh Morelli năm nay 76 tuổi đã dậy ngôn ngữ của các thổ dân trong 30 năm qua, thể theo lời xin của các người già thổ dân Australia. Sư huynh đã soạn một cuốn từ điển và dạy ngôn ngữ của bộ lạc Gumbaynggiri. Giải thưởng được trao trong bối cảnh năm quốc tế ngôn ngữ của các thổ dân 2019, do Liên Hiệp Quốc thành lập nhằm nêu bật tầm quan trọng của các thổ ngữ trong cuộc sống thường ngày của dân chúng. Tại Australia có tới 250 ngôn ngữ khác nhau của các bộ lạc thổ dân. Nhưng hiện nay chỉ còn có 120 thổ ngữ còn được sử dụng, trong đó có 90% đang gặp nguy cơ bị diệt chủng. Sư huynh Morelli cho biết ngài rất hãnh diện vì giải thưởng này, nhưng hãnh diện hơn nữa là được làm việc chung với các thổ dân già và các cộng đoàn thổ dân địa phương. Hiện nay sư huynh đang làm việc trong giáo phận Lismore và cũng dậy tiếng tại trung tâm thổ ngữ Muurbay trong tỉnh Nambucca Heads.

Giải thưởng “Patji Dawes” mang tên phụ nữ thổ dân Patyegarang và thiếu úy hải quân của tầu William Dawes, đại diện cho chứng tá có tài liệu của việc trao đổi ngôn ngữ giữa một thổ dân và các người thực dân Anh quốc. Giải thưởng này được trao tặng những người có công dạy các thổ ngữ trong các trường học và đại học tại Úc (FIDES 27-7-2019)

Linh Tiến Khải – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *