Tag Archives: cầu cho linh hồn

Ai còn nhớ hay ai đã quên

Phần vì nỗi buồn thương phai nhạt theo năm tháng, phần vì mải mưu sinh cơm áo gạo tiền, phần vì bao thú vui trần thế đã làm ta quên đi người thân ở thế giới bên kia, đang mỏi mòn chờ ta.

Đọc thêm