Tân Bề trên Tổng quyền Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima

Tân Bề trên Tổng quyền Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima
Kính thưa Đức Hồng Y,
Đức Tổng Giuse – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn,
Quý Đức Cha,
Quý Cha,
Quý Tu sĩ nam nữ,
và Cộng đoàn dân Chúa,

         Hội dòng chúng con xin hân hoan báo tin,

         Sáng ngày 07/5/2020, Hội Dòng chúng con vui mừng trong Thánh Lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do cha Đặc trách Tu sĩ Tổng Giáo phận JM. Trần Hòa Hưng – Đại diện Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con có được vị Bề trên Tổng quyền như Chúa muốn.

         Lúc 17g00 cùng ngày, nghi thức nhậm chức Bề trên Tổng quyền diễn ra tại nhà nguyện của Hội dòng, do cha Đặc trách Tu sĩ JM. Trần Hòa Hưng – Đại diện Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Nghi thức có sự tham dự của chị em trong Hội dòng, trong bầu linh thánh, ấm cúng tình gia đình nhưng tràn ngập bình an – ân sủng vì mùa đại dịch đang dần lắng xuống (tại Việt Nam).
        
         Bề trên Tổng quyềnMaria Phaolô Vũ Thị Ngọc Lan, sinh 15/12/1975, khấn lần đầu 03/8/1998, khấn trọn đời 07/8/2004. Nhiệm khóa 2020-2024.

         Hội dòng chúng con mong một mùa Hiện xuống mới cho Dòng, cầu mong Chúa Thánh Thần thánh hóa từng cá nhân, xin Chúa Thánh Thần đến và làm cho chúng con nên một lòng một ý, hăng say trong sứ mệnh Chúa và Hội thánh ủy thác cho Hội dòng như các Tông đồ khi xưa…

         Chúng con xin Đức Hồng Y, Đức Tổng Giuse, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và Cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho Tân Bề trên của chúng con cách riêng và Hội dòng chúng con cách chung, để qua Bề trên Hội dòng chúng con có được một mùa Hiện Xuống mới, mở ra một tương lai mới, giúp cho sứ vụ của Hội dòng trong Hội thánh được phát triển mạnh mẽ.

Hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng,
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Đn 3,90)
daminhrosalima.net/hoi-dong/tan-be-tren-tong-quyen-dong-nu-da-minh-rosa-lima-29330.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *