Tân Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ngày16/10/2019, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã bổ nhiệm cha Giuse Hà Đăng Định, giáo phận Xuân Lộc, làm Tổng Thư ký của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cha Giuse Hà Đăng Định hiện là Trưởng Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Xuân Lộc và là cha chánh xứ giáo xứ Thánh Tâm (Hố Nai).

Sau đây là chứng thư bổ nhiệm:

ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Tel: 028 3820 5242

CHỨNG THƯ BỔ NHIỆM
Số: 01/BN – 2019

–         Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam;

–         Căn cứ nghị sự phiên họp ngày 15-16/10/2019 của Ủy ban Mục vụ Gia        đình tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn;

–         Căn cứ năng lực và sự đồng thuận của đương sự;

NAY TÔI QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LINH MỤC GIUSE HÀ ĐĂNG ĐỊNH VÀO CHỨC VỤ TỔNG THƯ KÝ ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NHƯ SAU:

Điều 1: Nhiệm vụ của Tổng thư ký là:

–         Chấp hành đường lối của Giám mục Chủ tịch Ủy ban;

–         Điều hành văn phòng trung ương của Ủy ban;

–         Liên kết và tương tác với các cha trưởng ban Mục vụ Gia đình 27 giáo phận.

Điều 2: Nhiệm kỳ của Tổng thư ký kéo dài cho đến khi có quyết định mới của Chủ tịch Ủy ban.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ấn ký.

Làm tại Sài Gòn ngày 16 tháng 10 năm 2019
Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình

Đã ký

+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám mục Giáo phận Đà Lạt

Nguồn: Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *