Tha thứ làm cho một kẻ sát nhân thay đổi

Nữ tu Rani Maria Vattalil, thuộc dòng thánh Phan Sinh Clara, theo nghi lễ Siro-Malabar, bị Samander Singh, một người Ấn giáo cực đoan sát hại ngày 25 Hai năm 1997. Anh ta lôi nữ tu ra khỏi xe bus và đâm chết chị bằng 54 nhát dao. Kẻ sát nhân đã trải qua 12 năm tù. Mặc dù sự tàn bạo của kẻ sát nhân, nữ tu Selmi Paul, em của chị Rani Maria đã gặp kẻ sát hại chị mình nhiều lần trong tù và tha thứ cho anh ta và dần dần giúp anh ta thay đổi. Gia đình chị Maria Rani không từ nan điều gì để giúp kẻ sát nhân được ra khỏi tù và được tự do tạm. Nhờ đó Samandar Singh được tự do từ ngày 22 tháng Tám năm 2006 và ngày hôm sau đã tham dự lễ giỗ của nữ tu Maria Rani.

Mới đây, Samandar nay được 57 tuổi, đã đến Udainaigar viếng mộ chị Rani Maria để viếng. Ông nói với thông tín viên hãng tin Asia News hôm 25 tháng Hai vừa qua, rằng: “Tôi cầu nguyện cho nữ tu Rani Maria và cho những tín hữu Kitô bị cáo buộc bất công về tội cải đạo. Đây là đời sống của tôi bây giờ: tôi là một người Ấn giáo và tôi có thể nói với những người đang bách hại các Kitô hữu vì hoạt động cải đạo rằng họ bách hại như thế là sai lầm. Tôi sống cách mộ nữ tu Rani Maria 100 cây số. Tôi đến đây để cầu nguyện cho chị và cho dân tộc chúng tôi cũng như cho những người cáo gian chống các tín hữu Kitô. Tôi đã đến mộ của chị nữ tu nhiều lần và đặt hoa trước bia mộ của chị, trên đó có ghi câu này: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ”.

Ông Samandar Singh nói tiếp: “Các Kitô hữu giúp dân chúng tôi đạt được phẩm giá và sống một cuộc sống đáng tôn trọng, các tín hữu Kitô phục vụ dân tộc chúng tôi. Những kẻ bách hại các Kitô hữu đã được thông tin sai lệch và cũng bị những kẻ khác xúi giục”.

Ông Samadar cũng đã viếng thăm làng Pullukuli, nơi sinh trưởng của chị Rani Maria thuộc huyện Ernakulam, bang Kerala, để gặp người cha bị bệnh của chị nữ tu và các thành viên khác trong gia đình chị.

Nữ tu Rani Maria Vattalil đã được phong chân phước ngày 04 tháng Mười Một năm 2017, tại thành phố Indore trong buổi lễ do Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, chủ sự.

G. Trần Đức Anh, O.P

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *