Thần học Đời Tu 23: Lời khấn Vâng phục với Đời Sống Thánh Hiến

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 23: Lời khấn Vâng phục với đời sống thánh hiến

Trong tiếng Việt, khi nói đến “vâng phục” hay “vâng lời”, ngụ ý ta phải nghe theo ai đó. Hành động “nghe” không chỉ dừng lại ở tác động nhận ra tiếng âm thanh, mà quan trọng là thực hiện, đáp lại điều mình đã nghe được. Theo tiếng Latinh (hay tiếng Hylạp cũng thế: hypakouo bởi akouo nghĩa là chăm chú lắng nghe), danh từ “obedience” (vâng phục) có nguồn gốc từ tiếng obedire, ghép bởi ob + audire (lắng nghe).

Theo nghĩa tôn giáo, vâng phục là thái độ chăm chú lắng nghe lời Thiên Chúa cho dù thánh ý của Người được diễn tả dưới bất cứ hình thức nào, và ngay cả thánh ý của Người không phải là ý riêng của ta. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, chúng ta hiểu được sự vâng phục trong đời dâng hiến phải tập trung vào sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, “Đấng được sai đến để thi hành thánh ý Chúa Cha” chính là nền tảng cho sự vâng phục của chúng ta.

bwjAXI_c9Is