Thánh Lễ an táng Cha Cố Louis Nguyễn Văn Hạnh, O.P

Lúc 8h sáng ngày 09/06/2022, tại nhà thờ Mân Côi – Đa Minh Gò Vấp, cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt nam đã chủ tế thánh lễ an táng cầu nguyện cho cha Louis Nguyễn Văn Hạnh, O.P. Đồng tế trong thánh lễ an táng có đông đảo quý cha trong dòng, quý cha đồng hương, quý cha linh tông huyết tộc, quý bề trên, quý tu sĩ các dòng tu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Cha Louis sinh ngày 01/09/1949 tại gx Thổ Hoàng, Hương Khê Hà Tĩnh

Năm 1954 gia đình cha di cư vào Nam định cư tại Gx Thổ Hoàng, Đăksak, Đắkmil, Gp Ban Mê Thuột.

Năm 1962 gia nhập đệ tử viện dòng Đa Minh

Năm 1967 khấn lần đầu trong dòng Đa Minh

Năm 1972 khấn trọng trong dòng Đa Minh Thủ đức

Năm 1975 lãnh sứ vụ linh mục trong dòng Đa Minh

Sau khi lãnh sứ vụ linh mục cha đã đảm trách nhiều công việc trong nhà dòng như bề trên cộng đoàn, cố vấn tỉnh dòng, quản đốc đền thờ Mân côi, giáo sư các học viện…

Sau một 5 năm ngã bệnh, cha được Chúa gọi về lúc 16h50 ngày 06/06/2022 tại tu viện thánh Vinh Sơn Liêm Thủ Đức.

Cha đã hoàn thành sứ vụ làm con Chúa ở trần gian sau 73 năm, với 54 năm khấn dòng và 47 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Hội đồng hương Gx.Thổ Hoàng đã dâng lễ cầu nguyện cho cha Louis lúc 19h thứ 4, 8/06/2020 tại nhà nguyện Dòng Đa Minh Thủ đức, và tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau thánh lễ thi hài cha cố Louis được an táng tại nghĩa trang của hội dòng tại đền thánh Martino Hố Nai.

Tạ ơn Chúa với cha vì cha đã trung tín với Chúa đến hơi thở cuối cùng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha được sớm hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

Lm Giuse Trần Hữu Hoan, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *