Thánh Lễ Cầu Cho Linh Hồn Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Hôm nay, ngày 01/03/2022, đúng một tháng sau cái chết nghiệt ngã và đau thương của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, đã chủ sự Thánh Lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Giuse tại Giáo xứ Kon Rơbàng, Giáo phận Kon Tum. Giáo xứ đang được chăm sóc mục vụ của quý Cha dòng Đaminh.

Gp. Kontum: Thánh Lễ Cầu Cho Linh Hồn Cha Cố Giuse Trần Ngọc Thanh, OP

Hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, là thành viên trong gia đình Đaminh Việt Nam, đại diện cha giám tỉnh dòng Đaminh, Cha Tổng Đại Diện, Cha đặc trách liên tu sĩ Giáo phận, quý Cha hạt trưởng, quý linh mục đoàn, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân gần xa đến hiệp dâng Thánh lễ, cách đặc biệt, có sự hiện diện của Ông cố Cha Giuse và bà con thân hữu.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo phận mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha cố Giuse, cũng là thân phận con người với sự mỏng giòn và yếu đuối, nên cũng cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chia sẻ cho cộng đoàn về ý nghĩa và giá trị trong sứ vụ mục tử của Cha cố Giuse, như là hạt giống Tin Mừng được gieo vào vùng đất khắc nghiệt Saloong. Bên cạnh đó ngài cũng nói lên vai trò và thẩm quyền của Mẹ Hội thánh trong việc minh định các giá trị thiêng liêng trong Hội Thánh.

Cuối Thánh lễ, Cha Đaminh Dương Hoàng Lộc,  đại diện tỉnh dòng Đaminh Việt Nam, nói lên tâm tình tri ân Đức Cha Giáo Phận Kon Tum đã đón nhận anh em Đaminh Việt Nam bước vào cánh đồng truyền giáo tại Kon Tum, dẫu rằng còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Ước mong hạt giống Tin Mừng của Cha Giuse sẽ trổ sinh nhiều kitô hữu trên vùng đất này.

Hoa Hải Đường đưa tin

WGPKT(01/03/2022) KONTUM – https://giaophankontum.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *