Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (11.12.2021)

 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá,

xin đến và toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

Bài đọc 1: Hc 48,1-4.9-11

Ông Ê-li-a lại đến.

Bài trích sách Huấn ca.

Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách !
Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?
Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Đáp ca

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
là con người được Chúa ban sức mạnh.Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 17,10-13

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?”  Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự.  Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”  Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Ca hiệp lễ

Chúa phán : Này đây Ta đến ngay

và đem theo lương bổng

để trả cho ai nấy

tuỳ theo việc họ làm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *