Thánh Phanxicô Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo

 


Thánh Phanxicô Xavie
Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo


Hôm nay 03 tháng 12, giáo hội mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Xin gửi đến cộng đoàn đường nối đến các tin bài về Vị Thánh Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo đã được đăng trên mạng giáo xứ.

Ước mong nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, mỗi tín hữu Việt Nam hôm nay đều mang trong tim ngọn lửa nhiệt tình loan báo Tin Mừng.


+ Phác họa chân dung một vị thánh

Những chặng đường đời
Những nỗ lực và thích nghi
Vị thừa sai nhiệt thành

+ Thánh Phanxicô Xavie : Vị Tông đồ Đông Á

+ Hạnh tích Thánh Phanxicô Xavie (Theo vết chân Người) 

+ Giác Ngộ 

+ Phim : Theo bước thánh Phanxicô (Trọn bộ ba tập)
(In The Footsteps Of Saint Francis Xavier)

Phần 1 : Xuất phát từ Âu Châu (55 phút)
Phần 2 : Molucka và Ấn Độ (50 phút)
Phần 3 : Malacca, Nhật Bản và Trung Hoa (60 phút)


alt