Phim: Quê Hương Chúa Giêsu

 

Phim : Quê Hương Chúa Giêsu
The Homeland Of Jesus

 

Trong bầu khí rộn ràng mùa Giáng Sinh, mời cộng đoàn đến thăm nơi Chúa Giáng sinh, thăm “Quê hương Chúa Giêsu”, vùng đất Palestine, tìm hiểu về Bêlem, thăm các địa danh lịch sử và thiêng thánh ba tôn giáo lớn : Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.

Với chuyến đi gần 80 phút đến thăm các địa danh nổi tiếng của Cựu Ước, chúng ta còn có cơ hội để ôn lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử cứu độ của Dân Thiên Chúa.

 

 

The Homeland Of Jesus :

Y9qSEjdOy-0