Thơ: Hành trình từ đời này đến đời sau

26tnc_cn

Sống trên đời: giàu hay nghèo khó

Biết yêu thương, chớ có thờ ơ

Quan tâm, đừng quá hững hờ

Giúp người cơ nhỡ bơ vơ khổ sầu

*

Người phú hộ: sang giàu dư dả

Chỉ biết mình, nên chả lo chi

Tiền của cũng chẳng cho đi

Ăn sung mặc sướng, béo phì tấm thân

*

Ladarô: nghèo bần cơ khổ

Đến cậy nhờ ngửa cổ xin ăn

Phú hộ bủn xỉn khó khăn

Không hề giúp đỡ, lại đành làm ngơ

*

Đến khi chết, không ngờ lại khác

Ladarô đói rách lầm than

Được lên hưởng phúc Thiên Đàng

Hưởng Nhan thánh Chúa huy hoàng sáng tươi

*

Nhà phú hộ, con người vô cảm

Cứ tiệc tùng, thanh thản vui chơi

Đến khi tắt thở lìa đời

Xuống ngay hỏa ngục đời đời lửa thiêu

*

Sống phải biết thương yêu đồng loại

Quảng đại lòng, chớ ngại ngần chi

Phúc vinh – khổ nhục cũng vì

Khi sống thực hiện được gì cho nhau

*

Hãy xét lại và mau sửa đổi

Bởi cuộc đời “Gió thổi – chiêm bao”

Động lòng thương cảm gởi trao

Giúp người nghèo khó, lẽ nào làm ngơ

*

Đến khi chết “hai bờ vực thẳm”

Muốn lại qua cũng chẳng được đâu

Hỏa ngục lửa đốt đỏ ngầu

Thiên Đàng vinh phúc dài lâu mãi hoài

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *