Thường huấn Linh mục TGP. Sài Gòn 2022: Bản Ghi Nhớ

Thường huấn Linh mục 2022: Bản Ghi Nhớ

‘Bản Ghi Nhớ’ dưới đây đã được đọc vào cuối kỳ Thường huấn 2022 (từ 29 đến 31-8) của linh mục đoàn Sài Gòn, và được sự đồng ý của tất cả các linh mục hiện diện:

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 2022

BẢN GHI NHỚ

Với sự hiện diện và đồng hành của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, chúng tôi – 330 linh mục thuộc Tổng Giáo phận TP. HCM – họp nhau trong 3 ngày từ 29-31/8/2022, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, để học hỏi và trao đổi với nhau về việc Xây dựng một giáo xứ mang tính hiệp hành, dựa trên 3 tài liệu: “Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh” của Ủy ban Thần học Quốc tế; Huấn thị “Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ cho sứ mạng Loan báo Tin Mừng” của Bộ Giáo Sĩ; và Tông hiến “Hãy rao giảng Tin Mừng” (Praedicate Evangelium) của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ và trao đổi với nhau, chúng tôi nhất trí thực hiện lối sống hiệp hành để củng cố sự hiệp thông trong Hội Thánh nhằm loan báo Tin Mừng. Cụ thể như sau:

  1. Củng cố mối hiệp thông giữa anh em linh mục với nhau trong giáo phận, cách riêng giữa cha xứ và cha phó trong giáo xứ, bằng cách trao đổi với nhau về kế hoạch mục vụ và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ cho nhau, nâng đỡ và giúp nhau vượt qua những khó khăn, cầu nguyện và sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ.
  2. Giúp giáo dân hiểu ơn gọi, vai trò và nhiệm vụ của mình trong sinh hoạt phụng vụ cũng như mục vụ, để họ có thể tích cực và chủ động tham gia trong tinh thần đồng trách nhiệm về Hội Thánh.
  3. Chuẩn bị và cử hành phụng vụ, cách riêng Thánh lễ, cách sốt sắng để củng cố mối hiệp thông và hun đúc cảm thức hiệp hành của cộng đoàn.
  4. Cổ võ mọi thành viên trong cộng đoàn biết lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần qua việc lắng nghe Lời Chúa, để cùng nhau phân định và lấy quyết định, nhờ đó, phát triển khả năng phân định nơi các tín hữu.
  5. Gắn kết các thành phần Dân Chúa với nhau bằng cách tôn trọng đặc sủng, vai trò và nhiệm vụ của các hội dòng cũng như của các đoàn thể, đồng thời phát huy khả năng và tạo điều kiện để các thành viên có thể cầu nguyện và làm việc chung với nhau.
  6. Củng cố sự hiệp thông giữa mục tử và các thành viên của HĐMVGX như những cộng sự viên, bằng cách lắng nghe và khuyến khích họ mạnh dạn đóng góp ý kiến, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia vào việc quản trị và quyết định.
  7. Hoán cải mục vụ nhằm thúc đẩy toàn thể Dân Chúa thực thi công cuộc loan báo Tin Mừng là sứ vụ cốt yếu của Hội Thánh, cụ thể dấn thân vào công cuộc thăng tiến đời sống xã hội, quan tâm và giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật hoặc bị gạt ra bên lề xã hội.

Nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng tôi quyết tâm thực hiện những điều tốt đẹp Người đã khởi sự nơi chúng tôi hôm nay.

Đại Chủng Viện Thánh Giuse, ngày 31/8/2022

Chuẩn nhận

+ Giuse Nguyễn Năng

Tổng Giám mục

Giuse Nguyễn Đức QuangĐDGM đặc trách các linh mục

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *