Trang thơ: Chay Tịnh

Chay tịnh cho ta đời thanh thoát

Chia sẻ yêu thương giúp người nghèo

Chay lòng, chay miệng, chay tâm trí

Lắng đọng tâm hồn sống bình an

Quẳng gánh lo đi đời thế tục

Bao chuyện buồn phiền xoá sạch quên

Vào nơi sa mạc ta gặp Chúa

Sâu thẳm tình yêu quá tuyệt vời

Khổ nạn đau thương Ngài cứu thế

Thánh Giá chuộc tội ơn thứ tha

Nguồn mạch sự sống Chúa ban tặng

Cho cuộc đời nở thắm bông hoa

Cúi đầu nghiệm suy mầu nhiệm Thánh

Ôi diệu huyền tình Chúa bao la

Tri ân Ngài ngàn năm vạn thuở

Cùng Triều Thần con hát khúc ngợi ca.

BCT

                                                                                        1/3/17

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *