Trang thơ: Chiều tàn

Một ngày nữa sắp qua đi
Một ngày nữa sắp chia ly gian trần
Một ngày nữa nhưng con cần
Một ngày nữa cho một lần yêu thương

Chúa là một phút con nương
Những khi buồn khổ nẻo đường gian truân
Chúa là một gối đỡ đần
Mỗi khi mệt lả được gần Chúa hơn

Chúa là hy vọng giản đơn
Cả đời con ước keo sơn một lòng
Chúa là mạch nước sạch trong
Con tìm gội mát giữa phong ba đời

Chúa ơi con mệt nữa rồi
Chúa làm câu hát ru đời con yên
Khởi đầu mọi việc thông liên
Để khi kết thúc an viên mọi miền.

Lê Thảo- GX Kẻ Sặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *