Trang thơ: Đôi khi …

Hôm nay quỳ gối lặng thinh

Ăn năn hối hận tội tình đã qua

Cầu xin ơn Chúa hải hà

Giúp con khiêm tốn nhận ra chính mình.

 

Đôi khi con quá vô tình

Thấy người hành khất chân mình bước mau

Không thăm cha mẹ đã lâu

Dù tóc họ đã bạc mầu thời gian.

 

Đôi khi đạo nghĩa chẳng màng

Vì lo danh lợi, rỡ ràng tương lai

Bon chen thân xác mệt nhoài

Quay đầu nhìn lại chẳng ai bên mình.

 

Đôi khi con đã đóng đinh

Chúa vào Thập Giá nhục hình đớn đau

Khi hay nói xấu lẫn nhau

Không lo xây dựng nhịp cầu yêu thương.

 

Con chạy đến Chúa tựa nương

Những khi mệt mỏi chán chường thế gian

Dù cho cay đắng muôn vàn

Chúa luôn bênh đỡ đổ tràn ơn thiêng.

 

Đôi khi lo lắng buồn phiền

Cha luôn an ủi triền miên tháng ngày

Xin chọn theo Chúa từ đây

Để mọi ngày sống đong đầy yêu thương.

 

Dù đôi khi bước sai đường

Vững tin vào Chúa ánh dương tuyệt vời.

Kim Mary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *