Trang thơ: Huynh Đoàn Mười Thương

 

 

Một thương tôi vào Huynh đoàn

Theo Chúa mời gọi sẵn sàng hiến dâng

Hai thương giáo lý chuyên chăm

Chuyên cần học tập hỏi thăm miệt mài

Ba thương cầu nguyện sớm mai

Yêu thương phục hăng say một lòng

Tin mừng công bố trông mong

Thực hành Lời Chúa muôn lòng an vui

Bốn thương anh chị em tôi

Sống tình huynh đệ ở nơi Huynh đoàn

Năm thương chia sẻ tuôn tràn

Nơi Dòng Thánh hiến tâm vàng thiết tha

Huynh đoàn sở tại là nhà

Mến yêu xây dựng của Cha trên Trời

Sáu thương phục vụ vâng lời

Tông đồ bác ái nơi người gần xa

Bảy thương Kinh sách thật thà

Các Chi tấp nập nhà nhà lừng vang

Ân nhân gắn kết sẵn sàng

Tám thương già trẻ muôn vàn vấn vương

Nhận lấy những lời khuyên lơn

Thi hành sứ vụ vững hơn cho mình

Xây đựng Nước Chúa phân minh

Xây dựng Hội Thánh lòng mình in sâu

Chín thương hiệp nhất cùng nhau

Huynh đoàn xây dựng trước sau vững bền

Hiệp thông Hội Thánh làm nên

Mười thương ơn gọi vững bền tin yêu

Tôn vinh chúc tụng mến nhiều

Anh em sum họp tình yêu chan hoà.

 

ĐAMINH NGUYỄN VĂN CỬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *