Trang thơ: Lặng thầm Tam Nhật Thánh

 

 

Đêm nghẹt thở, mồ hôi đầm đìa máu

Vua đất trời chợt xao xuyến tâm can

Cuộc khổ nạn hãi hùng in năm dấu

Chén tình yêu ôi cay đắng đầy tràn

 

Con lặng thầm dự lễ nghi trực tuyến

Toàn vũ trụ khiếp hãi dịch Cona

Tiếng cầu kinh thảng thốt từ đáy lòng

Tam Nhật Thánh trong niệm suy cô vắng

 

Ngày đại ác núi cùng đồi nghiêng ngả

Con Chúa Trời chịu giày đạp kéo lôi

Đinh sắt, mão gai, lưỡi đòng, thập giá

Cái chết đớn đau chuộc tội loài người

 

Nay khốc liệt thế giới đầy Virus

Bởi tội ác chính phàm nhân gieo vãi

Gây hậu quả chết hàng loạt con người

Ôi đau đớn khắp hoàn cầu tang tóc

 

Tam Nhật Thánh âm thầm con suy gẫm

Chúa vì yêu đã hạ mình xuống thế

Rồi hy sinh chấp nhận bao khổ hình

Cứu loài người ôi Mầu nhiệm thập giá

 

Tam Nhật Thánh thành tâm con sám hối

Tiếng nguyện cầu mọi nơi trên thế giới

Chúa xót thương Ngài giơ tay cứu chữa

Cho dịch bệnh mau chấm dứt trần gian.

BCT

9/4/2020

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *