Trang thơ: Máu chảy ruột  mềm

Nguyện xin lòng Chúa xót thương

Bà con cô bác đau thương khốn cùng

Chủ chiên can đảm tháp tùng

Đồng hành dấn bước hào hùng đỡ nâng

Hậu quả Formosa khổ người dân

Thất nghiệp bụng đói rất cần kiện thưa…

“Côn an” sao nỡ mặt cưa…

Hành hung bạo lực chẳng vừa lòng ai

Mình cùng máu đỏ da vàng

Cùng chung một lá Sao Vàng Việt Nam

Người ơi đừng nỡ tâm cam

Đừng nên hất hủi Nghệ An ba miền

Thấy chăng đau khổ triền miên…

Công bằng, bác ái, ở hiền Trời thương.

Đời như một bãi chiến trường

Thắng, thua, vinh, nhục, ai lường trước đâu.

Hồn con tha thiết nguyện cầu…

Chúa ơi ban phép nhiệm mầu cứu nguy

Đoàn chiên tuôn lệ… gối quỳ…

Lòng thương xót Chúa độ trì đỡ nâng.

***

Giáo dân Sài Gòn hiệp thông trong tâm tình khẩn thiết cầu nguyện với các GiáoXứ thuộc 3 xã Tỉnh Nghệ An: Quỳnh Ngọc – Sơn Hải – Quỳnh Thọ.

SG.16/2/17

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *