Sự biến đổi thần linh (18.02.2017 – Thứ Bảy tuần VI Thường Niên năm A)

18 tháng Hai Chân phước John Fiesole (Fra Angelico),OP, Linh mục (1400-1455)

18 Tháng Hai Thánh Bênađetta ( 1844 – 1879)

Lời Chúa: Mc 9, 2 – 13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 11 Các ông hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước ?” 12 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê ? 13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”

1. SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay kể lại cuộc biến đổi dung mạo của Đức Giêsu trong một lần người cầu nguyện cùng với ba môn đệ thân tín.

Sau khi hé lộ cho các môn đệ về cuộc thương khó, về những đau khổ Đức Giêsu phải gánh chịu bởi lòng dạ độc ác, đố kỵ của giới lãnh đạo tinh thần dân Do Thái lúc bấy giờ; Đức Gêsu đưa các môn đệ tránh xa các thành mà đến những vùng hẻo lánh hơn. Người giáo huấn cho các môn đệ về con đường cứu rỗi và thái độ chọn lựa khi muốn được Đấng Mê-si-a giải thoát như lời các ngôn sứ loan báo.

Một hôm, Đức Giê-su để các môn đệ ở lại dưới chân núi, rồi đem theo các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình, đến một ngọn núi cao (theo tương truyền đây là ngọn núi…có tên gọi là Ta-bor). Đến nơi, đang khi các môn đệ ngồi nghỉ ngơi thì Đức Giêsu đi cầu nguyện. Bỗng chốc dung mạo Người biến đổi và y phục của Người trở nên rực rỡ, trắng tinh; ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.

Bàng hoàng, ngây ngất trước khung cảnh kỳ diệu trước mắt, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

Các ông còn chưa hết kinh hoàng thì có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Sau đó, khung cảnh trở lại bình thường, các ông nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Cuộc thần hiện hội tụ với hai nhân vật thời Cựu Ước: ông Mô-sê và ông Ê-li-a (một đại diện cho lề luật và một đại diện cho các ngôn sứ) chắc hẳn phải quan trọng và liên quan đến chương trình cứu độ mà Thiên Chúa hứa thực hiện; nội dung cuộc đàm đạo giữa các ngài không được tỏ lộ; tuy nhiên lời tuyên phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” đã đặt Đức Giê-su là trung tâm điểm của công cuộc cứu chuộc mà các môn đệ và những ai tìm kiếm ơn giải thoát phải tuân phục.
Đang khi ở trên núi xuống, Đức Giê-su dặn dò các môn đệ không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Khi Đức Giê-su tỏ lộ mầu nhiệm Phục Sinh của Người, các môn đệ không hiểu và thắc mắc; cả về điều mà các kinh sư Do Thái đã dựa vào Kinh thánh nói rằng “ông Ê-li-a phải đến trước” Đấng Mê-si-a. Đức Giêsu xác nhận: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự…” Người muốn nói đến sứ mệnh của ngôn sứ như ông Ê-li-a, đến để chỉnh đốn mọi sự, chuẩn bị cho mọi người đón nhận Đấng cứu thế; Ê-li-a ấy đã đến rồi và đang bị các kinh sư, luật sĩ chống đối và âm mưu loại trừ; ông Ê-li-a đó chính là Người.

Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra:

– Đức Giêsu hiển dung trên núi Ta-bo và cho ba môn đệ thân tín chứng kiến, là để củng cố đức tin cho các ông, giúp các ông tin vững vàng hơn vào Người, trước cuộc khổ nạn mà Người sắp phải chịu.

– Sự biến đổi thân xác, dung mạo của Đức Giêsu là một tiền báo về cuộc phục sinh vinh hiển của Người sau này, và là bằng chứng giúp các môn đệ và người tín hữu tin mạnh mẽ hơn: thân xác cũng sẽ được sống lại vinh quang như vậy.

– Tư cách của Đức Giêsu trong cuộc đàm đạo thần linh với ông Mô-sê và ông Ê-li-a là xứng hợp, bởi Người  chính là Lề Luật toàn vẹn của Thiên Chúa và là ngôn sứ tuyệt hảo vì Người là Lời Thiên Chúa.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

  • Đặt trọn niềm tin yêu nơi Đức Giêsu Kitô và vững bước theo Người, vâng phục lời Người.
  • Nỗ lực biến đổi đời sống theo tinh thần Phúc Âm, để trong ngày sau hết, thân xác cũng được vinh quang biến đổi như Người.

2. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho con biết khao khát lắng nghe và tuân phục lời Con Chúa trong cuộc sống, để cũng được sống lại với Người.

3. SỐNG TIN MỪNG

“Vâng nghe Lời Người”; siêng năng đọc, suy gẫm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *