Trang thơ: Mừng Lễ Thánh Cả Giuse (19.03)

 

Trần hoàn vang khúc ngợi ca

Hôm nay mừng Lễ Người Cha gia đình

Giu-se Thánh Cả ấm tình

Nêu gương công chính mẫu hình biểu dương

Khiêm nhường, thinh lặng, yêu thương

Lo toan Thánh Thất náu nương an bình

Nhánh bông huệ trắng ẩn mình

Vâng theo ý Chúa nhiệt tình quản gia

Mẫu gương cho hết mọi nhà

Thuỷ chung vun đắp mái nhà yên vui

Khó nguy lướt thắng chẳng lùi

Kiên tâm bền chí dập vùi gai chông

Kính dâng Cha đoá hoa hồng

Tâm tình yêu mến cậy trông nơi Ngài

Giu-se Thánh Cả phước lai

Cha nuôi Con Chúa Ngôi Hai làm người

Bạn trăm năm Mẹ Ngôi Lời

Phù hộ tín hữu sống đời bình an

Tin Mừng nối tiếp toả lan

Cánh đồng truyền giáo ngập tràn phúc ân.

BCT
SG.16/3/17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *