Video: HĐGDĐMVN/Gp. Sài Gòn tổ chức giao lưu Giới trẻ lần I

https://youtu.be/rWgPSIzSsF8

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn tổ chức giao lưu luân phiên Giới Trẻ lần I vào lúc 08 giờ 00′ ngày 12-03-2017 tại Giáo Xứ Tân Thái Sơn, Liên Huynh Thánh Vinh Sơn.

 

Cha Gioan B. Võ Khắc Duy, OP.,Phụ tá Đặc trách Huynh Đoàn Giáo Phận Sài Gòn chuyên trách Giới trẻ, chia sẻ chủ đề “Yêu” cho giới trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *