Trang thơ: Mừng Mẹ về Trời

 

 Mừng Hồn Xác Mẹ về Trời

Con Đường hạnh phúc con thời hướng theo

Theo Mẹ về Trời cao siêu

Hồn con ngưỡng vọng sớm chiều cậy tin

Xin Mẹ thương giúp muôn người

Thực thi Lời Chúa, Nước Trời chẳng xa

Xin Mẹ thương đến trẻ, già

Những ngưỡi lỡ bước gần, xa trong ngoài

 Thương hết con cái van nài

Tấm lòng Từ Mẫu mở hoài rộng thênh

Xin Mẹ Cứu Giúp, đỡ bênh

Cho đoàn con cài vượt trên sóng trần

Mẹ ơi, Mẹ thật từ nhân !

Khi xưa, Mẹ đã đỡ nâng “Con Người”

Người là Chúa Cả Đất Trời

Người đã hạ xuống làm Người thế nhân

Lạy Mẹ nhân ái khoan nhân

Trung gian ân sủng muôn lần suy tôn

Mừng ngày vinh phúc Mẹ về Trời

Xin Mẹ nhớ đến đoàn con thế trần

Đang vượt “biển đỏ” lầm than

Satan  quấy nhiễu xin Bà giúp cho

Mai sau đến bến Nước Trời

Họp vầy cùng Mẹ muôn đời bình an

Hợp cùng thần thánh ca vang

Mừng Mẹ về Trời, thiên đàng hoan ca ./.

 

Mừng kính Nữ Vương Hồn Xác về Trời 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *