Trang thơ: Tháng Sáu Thánh Ân

Gửi vào tháng Sáu chút yêu
Chút thương chút nhớ một chiều hanh hao
Khi mà Thánh Giá vươn cao
Lưỡi đòng đâm thấu tuôn trào thánh ân

Thánh Tâm Chúa rộng vô ngần
Ấp ôm con nhỏ và hằng yêu thương
Đời con một kiếp tha hương
Đi hoài đi mãi vẫn thường ngã sa

Lạc trong kiếp sống bôn ba
Đâu hay tim Chúa làm nhà con nương
Đôi khi gai nhọn bên đường
Là bao tội lỗi vẫn thường theo con

Chúa thương đâu có mỏi mòn
Dù cho tim Chúa vẫn còn đớn đau
Xin cho con biết dẹp mau
Cây gai đâm Chúa đớn đau tim hiền

Thánh Tâm dòng suối bình yên
Đưa thuyền con lướt qua miền trần gian
Chông chênh lúc bão ghé ngang
Vững tin phó thác Chúa càng gần bên

Tháng Sáu về ước được nên
Chứng nhân yêu Chúa ở trên dòng đời
Thánh Tâm tình Chúa tuyệt vời
Đưa con vào tận sâu nơi đáy tình

Múc nguồn yêu mến huyền linh
Rồi mang gieo khắp hành trình con qua
Tháng Sáu nguyện ước thiết tha
Trần gian yêu Chúa ngợi ca tim Ngài

Anna Anh Đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *