Trực tiếp lịch trình chuyến tông du Columbia của Đức Thánh Cha

2017.09.06 Pope Francis in Colombia –

Welcoming Ceremony – Bogotà

Máy bay Đức Giáo hoàng Francis đáp ở Bogotà, bắt đầu chuyến tông du Colombia.

4:30 Sáng ngày 7-9-2017 Việt Nam

2017.09.07 Pope Francis in Colombia –

BOGOTA’ Meeting with Authorities

Đức Thánh Cha Francis viếng thăm Tổng thống Colombia và gặp gỡ các quan chức chính phủ.

8:55 tối ngày 7-9-2017 Việt Nam

2017.09.07 Pope Francis in Colombia –

Visit to the Cathedral and Cardinal’s residence

Đức Giáo hoàng Francis đến thăm Nhà thờ Chính Tòa Bogotà và chào hỏi tín hữu các tín hữu tại diinh thự Hồng Y.
22:10 tối ngày 7-9-2017 Việt Nam

2017.09.07 Pope Francis in Colombia –

Meeting with Colombian bishops

Đức Giáo hoàng Francis tại Colombia –
Đức Thánh Cha gặp các giám mục Colombia

22:50 tối ngày 7-9-2017 Việt Nam

2017.09.07 Pope Francis in Colombia –

Meeting with committee of the CELAM

Đức Giáo Hoàng Francis họp với ủy ban CELAM
2:55 sáng ngày 8-9-2017 Việt Nam

2017.09.07 Pope Francis in Colombia –

Holy Mass at Simon Bolivar Park

ĐGH Francis Dâng Thánh lễ tại Công viên Simon Bolivar

4:00 sáng ngày 8-9-2017 Việt Nam

2017.09.08 Pope Francis in Colombia –

Holy Mass with Beatification

Đức thánh cha Francis cử hành Thánh Lễ
trong đó ngài sẽ tôn phong hai Chân Phước tại Colombia
9:00 tối ngày 8-9-2017 Việt Nam


2017.09.08 Pope Francis in Colombia –

National Prayer Meeting for National Reconciliation

Đức Giáo Hoàng Tham Gia Cầu nguyện về Hoà giải Quốc gia
3:15 sáng ngày 9-9-2017 Việt Nam
 

2017.09.08 Pope Francis in Colombia –

Stopover at the Reconciliation Cross

Đức Giáo hoàng Phanxicô dừng chân tại cây cầu hòa giải
 để trồng cây như một dấu hiệu của hòa bình.
5:20 sáng ngày 9-9-2017 Việt Nam

2017.09.09 Pope Francis celebrates Holy Mass

for the faithful of the Diocese of Medellin.

Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ
cho các tín hữu của Giáo phận Medellin.

9:30 tối ngày 9-9-2017 Việt Nam

2017-9-9 Pope Francis visits the San José Home for Families which cares for abandoned children or those in unfavorable situations.
Đức Giáo Hoàng đến thăm Trung Tâm San José nơi chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi hoặc những người có hoàn cảnh không thuận lợi.

2:55 sáng ngày 10-9-2017 Việt Nam


2017-9-9 Pope Francis celebrates Holy Mass
for the faithful of the Diocese of Medellin.
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ cho các tín hữu của Giáo phận Medellin.
3:55 sáng ngày 10-9-2017 Việt Nam


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *