Trực tiếp: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Ngọc Thanh và anh em đã qua đời

Dòng Đa Minh Việt Nam Tu viện – Đền thánh Martinô Hố Nai Giỗ 100 ngày cha Giuse Trần Ngọc Thanh O.P và Anh em trong Tỉnh Dòng đã qua đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *