Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Tên và Tổng Giáo Phận Hà Nội (03.12.2021)

1. Dòng Tên

Vào lúc 6h00 sáng thứ Sáu ngày 03/12/2021 tại học Viện Dòng Tên – Thủ Đức, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục giáo phận Bà Rịa, sẽ truyền chức Linh Mục cho quý thầy Phó Tế:

1. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng An, SJ

2. Thầy Gioan Phạm Duy Anh, SJ

3. Thầy Micae Trần Gia Bảo, SJ

4. Thầy Antôn Trần Khắc Bá, SJ

5. Thầy Giuse Nguyễn Minh Đỗ, SJ

6. Thầy Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, SJ

Lưu ý: Vì dịch bệnh COVID-19, Thánh Lễ sẽ được cử hành nội bộ.

2. TGP HÀ NỘI

Đức Tổng Giám mục Hà Nội sẽ chủ sự Thánh lễ và truyền chức Linh mục cho 15 Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội, vào lúc 9:30 sáng thứ Sáu ngày 03 tháng 12 năm 2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên (Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội).

1.          Thầy Gioan PHẠM VĂN ĐÁT, sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao.

2.          Thầy Giuse VŨ DUY GIÁP, sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị.

3.          Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN HẢI, sinh năm 1982, Giáo xứ Mang Sơn.

4.          Thầy Giuse TRẦN VĂN HÙNG, sinh năm 1964, Giáo xứ Phúc Lâm.

5.          Thầy Phêrô TRẦN DUY HƯƠNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá.

6.          Thầy Luca Loan PHẠM XUÂN HƯỚNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Chuôn Trung.

7.          Thầy Giuse ĐẶNG VĂN KHOA, sinh năm 1986, Giáo xứ Đồng Bào.

8.          Thầy Giuse ĐINH VĂN LONG, sinh năm 1986, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

9.          Thầy Phaolô TRẦN VĂN MINH, sinh năm 1986, Giáo xứ Phú Ốc.

10.          Thầy Antôn LÊ VĂN QUYẾT, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

11.          Thầy Antôn NGUYỄN CHÚC SINH, sinh năm 1983, Giáo xứ Tân Độ.

12.          Thầy Giuse VŨ VĂN THOAN, sinh năm 1983, Giáo xứ Vũ Điện.

13.          Thầy Gioan B. MAI VĂN TRƯỜNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Canh Hoạch.

14.          Thầy Phêrô TRẦN VĂN VŨ, sinh năm 1988, Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ.

15.          Thầy Gioan TẠ ĐỨC VƯỢNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Phú Đa.

Vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xin kính mời quý cha, quý tu sĩ (có liên hệ) và 10 thân nhân của mỗi thày chịu chức đến tham dự Thánh Lễ tại Hoàng Nguyên. Khi đến dự lễ xin mọi người đeo khẩu trang, giữ giãn cách và thực hiện phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Anh chị em tín hữu không thể đến tham dự Thánh Lễ có thể theo dõi Thánh Lễ qua trực tuyến để phần nào hiệp thông trong tinh thần và cầu nguyện cho những vị thụ phong được tràn đầy ơn Chúa trợ giúp trong sứ vụ linh mục để phục vụ Hội Thánh.

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *