Tìm hiểu về Lễ buộc, Lễ Trọng và Lễ Vọng

Các lễ buộc trong năm và LUẬT DỰ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT CÙNG CÁC NGÀY LỄ BUỘC

Điều răn thứ nhất trong “Sáu điều răn Hội Thánh” đã quy định: “Xem lễ ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc”.

CÁC LỄ BUỘC Bộ giáo luật hiện hành đã ấn định các ngày lễ buộc như sau:

0. Mọi Chúa Nhật trong năm;

1. Lễ Mẹ Thiên Chúa- Ngày 1 Tháng 1;

2. Lễ Hiển Linh- Ngày 8 Tháng 1;

3. Lễ Thánh Cả Giuse- Ngày 19 Tháng 3;

4. Lễ Chúa Lên Trời- Ngày 25 Tháng 5;

5. Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Ngày 18 Tháng 6;

6. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô- Ngày 29 Tháng 6;

7. Lễ Đức Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 8;

8. Lễ Các Thánh Nam Nữ- Ngày 1 Tháng 11;

9. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm- Ngày 8 Tháng 12;

10. Lễ Chúa Giáng Sinh- Ngày 25 Tháng 12

Đây là những ngày lễ buộc chính thức được cử hành tại Tòa Thánh Vatican. Nhưng có nhiều thay đổi ở những nơi khác

– Tại Giáo tỉnh Hà Nội, ngoài các ngày Chúa Nhật, chỉ buộc giữ “Tứ Quý”, tức là 4 ngày lễ trọng: lễ Giáng Sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Lên Trời và lễ các Thánh Nam Nữ.

– Tại các Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh, ngoài các ngày Chúa nhật, chỉ buộc giữ lễ Chúa Giáng Sinh.

Lễ Trọng là những ngày đặc biệt trong năm phụng vụ, mừng các mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, hay các chân lý đức tin, các đặc ân của Đức Maria hay những vị thánh có chỗ đứng quan trọng trong đời sống Giáo Hội.

Tất cả mọi lễ trọng đều được bắt đầu từ kinh chiều I ngày hôm trước, nghĩa là ngày mừng lễ sẽ dài hơn một ngày bình thường 24 giờ. Một vài lễ trọng có thánh lễ vọng riêng cử hành vào chiều ngày hôm trước. Ví dụ: Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria lên trời (15/8)…

Lễ Vọng:

Theo Giáo Luật:

Khoản 1247 : Vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.

Khoản 1248 #1: Ai tham dự Thánh lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ (đại lễ) hay vào chiều ngày trước lễ (vọng), thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.

Nếu đã đi lễ vọng mà không dự được lễ chính ngày thì đã chu toàn bổn phận dự lễ buộc và KHÔNG CÓ TỘI. Nhưng nếu có thời gian và sắp xếp được, vì lòng yêu mến Thánh Thể, hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ không chỉ đi lễ chính ngày mà còn đi lễ vọng và còn đi hết các lễ của ngày đó vì chúng ta phải đến nhà Chúa để chung vui với Ngài chứ phải không!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *