Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn vào lúc 5g45 thứ Bảy 14.10.2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *