Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn vào lúc 5g45 thứ Bảy 14.10.2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.