Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn vào lúc 5g45 thứ Bảy 14.10.2017

https://youtu.be/61LA28DZZcA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *