Lễ Đầu Dòng kính thánh Đa Minh (Truyền thống GP Bùi Chu)

Lễ Đầu Dòng là lễ kính thánh Đa Minh, một truyền thống của các giáo phận Dòng.
Xin giới thiệu với Anh chị em Huynh Đoàn một tài liệu sưu tầm trên youtube,
do tác giả Phạm Văn Quân thực hiện.

 

Trong các giáo phận xưa do Dòng Đa Minh phụ trách có một thuật ngữ rất thân thương diễn tả lễ đại triều kính thánh Đa Minh là Lễ Đầu Dòng (= vị thủ lãnh của Dòng). Lịch phụng vụ xưa lễ thánh Đa Minh được kính ngày 4 tháng 8. Giáo dân tề tựu về Tòa giám mục mừng lễ suốt một tuần.

http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2015_08/img_2736-cc.jpg

Lễ Đầu Dòng do thánh giám mục Hermosilla Liêm khởi xướng tại giáo phận Đông Đàng Ngoài (Hải Phòng) vào tháng 8-1844. Năm 1848, giáo phận Đông được tách để lập giáo phận Trung (Bùi Chu và Thái Bình). Thánh giám mục Sanjurjo An khởi sự Lễ Đầu Dòng tại Lục Thủy Bùi Chu năm 1854, với đông đủ các cha dòng triều, các chủng sinh, nữ tu và trên 20.000 giáo hữu khắp nơi về tham dự.