HĐĐM Gx.Bình Lợi và HĐĐM Gx.Thánh Tịnh mừng lễ Thánh Tổ Phụ Đa Minh

 

Vào lúc 17g ngày 6 tháng 8 năm 2015, cha Đặc trách HĐĐM Gp. Sài Gòn  Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP.,  cùng cha sở Gx. Bình lợi đã cùng dâng thánh lễ mừng kính thánh phụ Đa Minh, bổn mạng của HĐĐM Giáo xứ Bình Lợi thuộc Liên Huynh Thánh Giuse Khang.

Trong thánh lễ, cha Đặc trách chủ sự nghi thức thu nhận cho ba chị và  một chị tuyên hứa vĩnh viễn. Thánh lễ  kết thúc vào lúc 18g15 cùng ngày trong bầu khí hết sức sốt sáng và trang nghiêm.

 

Vào  lúc 16 giờ 30 ngày 8 tháng 8 năm 2015 Cha Giacôbê  Phạm Văn Phượng Nguyên Đặc trách HĐ Đa Minh Giáo phận Sài Gòn đã làm nghi thức thu nhận và tuyên hứa cho HĐĐM Giáo xứ Thánh Tịnh (Thuộc Liên Huynh Thánh Giuse Khang)

Dịp này HĐ Vinh sơn GX Thánh tịnh đã làm nghi thức

– Thâu nhận 4 chị.

– Tuyên hứa 3 năm- 1 chị.

– Tuyên hứa vĩnh viễn -1 chị.

Trước đó 2 ngày Cha Giacôbê đã giảng tĩnh tâm cho HĐ. Và vào lúc 17 giờ 30 cha Giacôbê đã cùng Cha Chánh xứ Đa Minh Đinh Công Đức dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh tổ phụ Đa Minh, cũng là mừng Lễ bồn mạng cha Chánh xứ, bổn mạng của HĐ Đa Minh.