TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bảy ơn Chúa Thánh Thần (P.5)

 

Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống 

3. Ơn Lo Liệu

Nhờ ơn khôn ngoan và thông hiểu, linh hồn biết chọn lựa mục đích tối hậu của đời mình, mục đích cao quí nhất trong chân lý mang giá trị vinh hiển vĩnh hằng. Và những ai đã có mục đích thì cũng cần có phương tiện để đạt được mục đích, ơn lo liệu sẽ làm phận sự này.

Ơn lo liệu soi sáng giúp cho linh hồn biết toan tính sắp xếp, định đoạt như thế nào là thuận tiện nhất, dễ dàng và mau chóng nhất, là tốt nhất để đạt đến những mục đích thiêng liêng.

Ơn lo liệu không những chỉ dẫn, lo toan giúp linh hồn thực hiện những mục đích cao cả tối hậu. Phối hợp với ơn khôn ngoan, nó còn soi sáng linh hồn biết lo liệu trên suốt hành trình nhân đức. Còn biết lo liệu trong những bổn phận bậc sống mình, trong trách nhiệm được bề trên trao phó, trong sứ mạng được Thiên Chúa sai đi v.v… Như muốn nên thánh thì phải chọn lựa linh đạo sao cho phù hợp với bản chất con người mình, với ân sủng Chúa ban; muốn đi dâng lễ thì phải làm thế nào để dâng lễ cách tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất; làm cha mẹ, làm tu sĩ, linh mục, làm giáo lý viên phải làm phải sống sao cho tròn bổn phận của người con Thiên Chúa.

Phối hợp với hai ơn khôn ngoan và thông hiểu, ơn lo liệu còn trợ giúp đắc lực hơn cho những linh hồn mang sứ mạng cao cả, không những giúp họ biết lo chu toàn cho xác hồn họ. Song còn chỉ dẫn thật khôn ngoan giúp họ biết lo liệu chu toàn cho xác hồn tha nhân, đặc biệt với những ai Thiên Chúa trao phó cho họ. Họ biết lo liệu trong sự thông hiểu đáng kinh ngạc, dang rộng trái tim đến căng đời mình trên thập giá khổ đau và sỉ nhục mà che chở, ấp ủ các linh hồn. Tắt rằng, ơn lo liệu nơi các linh hồn này là vương miện vinh quang đội lên nỗi lòng khao khát lo toan sao cho vinh danh Thiên Chúa và cứu vớt các linh hồn.

Trong những trường hợp nan giải, thật khó khăn và nguy hiểm cho mình, cho tha nhân, ơn lo liệu đầy thần khí  vẫn soi sáng tìm ra giải pháp vẹn toàn nhất, cách xử sự của các thánh cho chúng ta kinh nghiệm này. Thánh nữ Lucia để bảo vệ đức trinh khiết và sinh mạng của chị em trong nhà dòng, đã lo liệu thật khôn ngoan và đầy can đảm, móc đôi mắt trao cho người đầy quyền lực, gàn rỡ yêu đôi mắt đẹp của ngài.

Đối với những linh hồn tiến xa trên đường thánh thiện, họ không thể thiếu hụt, yếu kém ơn lo liệu. Vì nếu ơn lo liệu không tiến triển tương song với đời sống nhân đức nơi họ. Đời sống người ấy dễ rơi vào lầm lạc, bởi không biết dùng những phương thế thích hợp cho đời sống nhân đức đạt được việc hoàn tất thánh ý Chúa. Bởi vì có thể cùng một hành vi, nhưng ở bậc sống nhân đức thấp thì kể như nó đã tốt. Song với bậc sống cao hơn nó sẽ không còn đủ mức thánh thiện có thể chấp nhận được. Do đó, ơn lo liệu mỗi lúc cần được linh hồn chăm sóc cho phát triển đồi dào hơn. Bằng cách biết đói khát sủng ân Chúa, và nâng lòng tri ân đến mức xưng tụng Chúa dù chỉ một ân huệ nhỏ nhặt Người ban cho. Không bỏ qua bất cứ ân sủng nào của Chúa ban cho mà không đem hết lòng kính cẩn trân trọng nó, cũng cảm tạ tôn vinh danh Ngài. Có như thế khi linh hồn còn biết khát khao sự công chính họ sẽ mãi được no thỏa (Mt 5,6).

Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008