Tu chính: Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh

Anh chị em Đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh thân mến,

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các Huynh đoàn địa phương về việc cử hành Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa cho các đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, quý Cha Ban Đặc trách và quý Anh chị Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng đã xin ý kiến Cha Bề trên Giám tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp. Đến nay, sau một thời gian tu chính, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng gửi đến anh chị em bản Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa đã được Cha Bề trên Giám tỉnh phê chuẩn.

Đồng thời trong hai ngày (18-19/3/2023), Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng đã họp mặt Ban Phục vụ các giáo phận miền Nam. Nhân dịp này, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng đã phát hành một Clip Nghi thức Thu nhận và Tuyên hứa mẫu, được cử hành trong Thánh Lễ, như một ví dụ minh họa, gửi đến các Huynh đoàn để tham khảo.

Cầu chúc Anh chị em luôn tràn đầy ơn thánh Chúa!

Ban Đặc trách và Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *