Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm Tam Hà: Thường huấn Tu viện

Vào sáng ngày 08/10/2022 vừa qua, Tu viện thánh Vinh Sơn Liêm – Dĩ An đã tổ chức buổi thường huấn của Tu viện với chủ đề: “Lãnh đạo và quản trị”. Buổi thường huấn lần này quy tụ đầy đủ quý cha, quý thầy trong Tu viện, và thuyết trình viên cho buổi thường huấn là cha Giuse Nguyễn Minh Tuấn, O.P

Trong phần trình bày, cha đã phân tích việc lãnh đạo và quản trị dựa trên nền tảng Kinh Thánh và một số các khuôn mẫu lãnh đạo trong xã hội.

Theo Kinh Thánh Cựu ước, quyền bính tương phản với chủ nghĩa thủ đoạn, mưu mô mà các nhà lãnh đạo thế giới vẫn áp dựng (Machiavelli). Còn theo Tân ước, mục tiêu của quyền bính là an cư lạc nghiệp. Như thế, quyền bính được trao tặng là để phục vụ mọi người, chứ không thể chiếm đoạt vì tài cán hay vinh dự. Như thế, quyền bính có hai bản chất: quyền bính là phục vụ và tình yêu với Đức Giêsu và với đàn chiên. Đàn chiên thuộc về Đức Giêsu, chứ không thuộc về người lãnh đạo.

Bên cạnh đó, cha cũng đưa ra những giới hạn của việc quản trị theo mẫu dân chủ. Không có một hệ thống xã hội nào bảo vệ con người khỏi sự dữ và sai lầm. Bởi thế, chúng ta chỉ có thể đưa ra những nguyên tắc để giảm thiểu những rủi ro và bất trắc.

Sau buổi thường huấn là giờ Chầu Thánh Thể.

Truyền Thông Tu viện

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *