Video: Câu chuyện Chị Em Tập Sinh của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima

Kính thưa Quý Vị Khán Thính Giả,

Để xác tín hơn với đời sống cộng đoàn, đời sống phục vụ và truyền giáo theo tinh thần Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Chị Em Tập Sinh của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima được gửi đến các cộng đoàn của Dòng, để được làm quen với môi trường mà mình sẽ trải nghiệm đời sống một nữ tu.

Sau khi hoàn tất một năm tập ngặt theo Giáo luật, các Tập sinh được sai đi trong vòng chín tháng.

Biết bao câu chuyện được kể về những bước đầu chập chững của một tu sĩ tương lai. Chúng tôi xin gửi đến Quý Vị những chia sẻ đầy tâm tình của những chị em tập viện phục vụ vừa trở về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *