Video: Linh Mục đoàn Tổng Giáo phận Huế ngắm Đàng Thánh Giá

Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Huế ngắm đàng Thánh giá trong kỳ tĩnh tâm tháng 3.2024 tại Linh địa La Vang.

https://tonggiaophanhue.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *