Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Gp. Bắc Ninh ngày 04/06/2020

Tối ngày 04.06.2020 lúc 19g, tại nhà thờ chính toà giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Cosma-Giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ thụ phong linh mục cho 7 thầy Phó tế. Thánh lễ được tổ chức vào Thứ Năm đầu tháng Sáu, tháng mà cả giáo phận kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ước mong sao các tân chức cũng uốn trái tim mình trở nên giống trái tim từ bi Chúa, hầu trở nên Mục Tử như lòng Chúa mong muốn.

Bảy thầy Phó tế qua nhiều năm tháng tu học, nay được chính vị Thượng Tế là Đức Giêsu Kitô chọn để nhân danh Người chính thức thi hành nhiệm vụ Tư Tế trong Hội thánh thay cho nhân loại. Đó là các thầy:

1. Thầy Giuse Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày: 02-12-1985 tại giáo họ Vân Tập, xứ Vĩnh Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.

2. Thầy Giuse Nguyễn Ngát, sinh ngày 18-10-1985 tại giáo xứ Thống Nhất, giáo hạt Vĩnh Phúc.

3. Thầy Giuse Ngô Văn Tấn, sinh ngày 15-01-1985, tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.

4. Thầy Đaminh Trần Văn Toàn, sinh ngày 03-06-1988, tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.

5. Thầy Inhaxio Nguyễn Ngọc Tư, sinh ngày 31-08-1988, tại giáo xứ Mỹ Lộc, giáo hạt Bắc Giang.

6. Thầy An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 08- 09- 1966 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

7. Thầy Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ, sinh ngày 18-05- 1969 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Cùng dâng lễ có sự hiện diện của cha bề trên Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, cha phó giám đốc Giuse, cha tổng linh hướng Gioan.B, quý cha khách liên hệ, cha tổng đại diện Phêrô, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận, các thầy phó tế cùng khóa, chủng sinh, ứng sinh giáo phận, nam nữ tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc các tân chức cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa và các đoàn thể phục vụ cho thánh lễ Truyền chức.

Nghi thức phong chức cho các tiến chức hôm nay không cử hành như một ngày để vinh danh. Song đây chính là giao ước ngàn đời với Đức Kitô là Thầy, là Tư Tế, là Mục Tử. Các tiến chức phải nên giống Chúa Giêsu, tư tế thực sự của Tân Ước để trở thành môn đệ thân tín của Ngài, giãi ánh sáng Phúc Âm cho muôn dân, chăn dắt dân Thiên Chúa và cử hành các mầu nhiệm thánh, nhất là trong Thánh Lễ.

Như thánh Gioan Maria Vianney từng nói: “ Linh mục là hồng ân của Thánh Tâm Chúa ban cho loài người” và để dâng một Thánh Lễ cần có một đời để tạ ơn . Lời thánh nhân cũng chính là tâm tình của một tân chức đại diện để biểu đạt tâm tình tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria Mân Côi, các thánh Tử Đạo Bắc Ninh, cảm tạ Đức Cha, các vị tiền nhiệm, quý cha, gia đình thân bằng quyến thuộc, cùng quý cộng đoàn.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận có thêm những thợ gặt lành nghề. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho các tân chức hôm nay xứng đáng với hồng ân thánh chức Linh mục mà các ngài lãnh nhận.

GB.Nguyễn Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *