Video: Thánh Thể dạy chúng ta sống đời tạ ơn

 https://youtu.be/77mvBLC0uiI

** Lời Nguyện Thánh Thể dạy chúng ta vun trồng ba thái độ sống không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu: thứ nhất là “học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi” chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy; thứ hai biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương, tự do và nhưng không; và thứ ba xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong Giáo Hội với tất cả mọi người.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với 8.000 tín hứu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua trong đại thính đường Phaolô VI. Số tín hữu còn lại đã theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình trong đền thờ thánh Phêrô và đã được ĐTC đến chào và ban phép lành sau đó.

Trong bài huấn dụ ĐTC đã giải thích ý nghĩa lời Nguyện Thánh Thể. Ngài nói: sau khi kết thúc phần dâng bánh rượu bắt đầu Lời Nguyện Thánh Thể, trao ban phẩm chất cho việc cử hành Thánh Lễ và làm thành thời điểm chính hướng tới việc Hiệp Lễ thánh. Nó tương ứng với điều chính Chúa Giêsu đã làm khi ngồi bàn với các Tông Đồ trong Bữa Tiệc Cuối Cùng, khi Ngài “tạ ơn trên bánh rồi trên chén rượu”, như thánh Phaolô viết trong thư thứ I gửi tín hữu Côrintô chương 11 mà chúng ta vừa nghe: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11,23-25);x. Mt 26,27; Mc 14,23; Lc 22,17.19; 1 Cr 11,24): việc tạ ơn của Ngài sống trở lại trong mỗi Thánh Lễ và kết hiệp chúng ta với hy lễ cứu độ của Chúa. ĐTC giải thích Lời Nguyện Thánh Thể như sau:

Trong Lời Nguyện long trọng này – Lời Nguyện Thánh Thể long trọng –  Giáo Hội diễn tả điều thành toàn, khi cử hành Thánh Thể và lý do cử hành hay hiệp thông với Chúa Kitô, thực sự hiện diện trong bánh và rượu được thánh hiến. Sau khi mời dân chúng nâng tâm hồn lên Chúa và cảm tạ Ngài, vị linh mục lớn tiếng đọc Lời Nguyện nhân danh tất cả mọi người hiện diện, bằng cách hướng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. “Ý nghĩa của Lời Nguyện này là toàn cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc ngợi khen các công trình vĩ đại của Thiên Chúa và trong việc dâng hy lễ” (TTSLR, 78). Và để kết hiệp thì cần phải hiểu. Và chính vì thế Giáo Hội đã muốn cử hành trong ngôn ngữ mà dân chúng hiểu, để họ kết hiệp với lời chúc tụng này và với lời nguyện lớn lao này cùng với vị linh mục. Thật thế, “hy lễ của Chúa Kitô và hy lễ Thánh Thể là một lễ tế duy nhất” (GLCG, 1367). Như nhau.

** Trong Sách Lễ có nhiều công thức Lời Nguyện Thánh Thể khác nhau, nhưng tất cả đều gồm các yếu tố đặc thù, mà giờ đây tôi muốn nhắc lại (x. TTSLR, 79; GLCG, 1352-1354). Tất cả đều rất hay đẹp. Trước hết có Kinh Tiền Tụng là một hành động tạ ơn vì những ơn của Chúa , đặc biệt vì việc gửi Con của Ngài đến như Đấng Cứu Thế. Kinh Tiền Tụng kết thúc bởi lời tung hô “Thánh”, thường được hát: thật là hay đẹp hát lời tung hô “Thánh”: “Thánh, Thánh, Chúa là Thánh”. Thật là đẹp hát lên lời kinh “Thánh”. Toàn cộng đoàn hợp tiếng với các Thiên Thần và các Thánh để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa.

Thế rồi có lời khẩn nài Thần Khí để Ngài thánh hiến bánh rượu với quyền năng của Ngài. Chúng ta khẩn nài Thần Khí để Ngài tới và trong bánh và rượu có Chúa Giêsu. Hành động của Chúa Thánh Thần và sự hữu hiệu của chính các lời của Chúa Kitô do linh mục đọc lên, thực sự khiến cho Mình và Máu Chúa Kitô, hy tế của Ngài dâng trên thập giá một lần cho tất cả,  hiện diện dưới hình bánh và rượu (GLCG, 1375). Và liên quan tới điều này Chúa Giêsu đã rất rõ ràng. Lúc đầu chúng ta đã nghe thánh Phaolô kể lại các lời của Chúa Giêsu: “Này là mình Thầy, này là máu Thầy”. “Này là máu Thầy, này là mình Thầy”. Chính Chúa Giêsu đã nói lên điều này. Chúng ta không đuợc có các tư tưởng lạ lùng: “Mà làm sao một sự vật lại… “ Đó là mình Chúa Giêsu. Đức tin kết thúc ở đó phải không? Đức tin đến trợ giúp chúng ta tin: một cử chỉ của đức tin, nhưng là mình và máu Chúa Giêsu. Đó là “mầu nhiệm đức tin” như chúng ta nói sau khi truyền phép. Vị linh mục nói: “Đây là mầu nhiệm đức tin” và chúng ta hát một lời tung hô.

Khi cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa, trong khi chờ đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang, Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa Cha hy tế giao hoà trời và đất: dâng hiến tế phục sinh của Chúa Kitô bằng cách dâng chính mình với Ngài và xin được trở nên “một thân mình và một tinh thần trong Chúa Kitô”, nhờ Chúa Thánh Thần (NTT III; SC 48; TTSLR 79f). Giáo Hội muốn hiệp nhất với Chúa Kitô và trở thành một thân thể và một tinh thần với Chúa.

Đó là ơn thánh và hoa trái của sự Hiệp Thông bí tích: chúng ta được nuôi dưỡng bởi Mình Chúa Kitô để trở nên Thân Mình sống động của Ngài hôm nay trong thế giới, khi ăn Mình Ngài.

** Mầu nhiệm hiệp thông là đó, Giáo Hội hiệp nhất với của lễ của Chúa Kitô và nhờ sự bầu cử của Ngài và dưới ánh sáng đó, “trong các nghĩa trang kitô cổ hay hang toại đạo Giáo Hội thường được diễn tả như một phụ nữ giang tay – Giáo Hội cầu nguyện với cử chỉ như thế này ĐTC giang tay lên – trong thái độ cầu nguyện. Giáo Hội cầu nguyện. Thật là đẹp nghĩ rằng Giáo Hội cầu nguyện. Có một văn bản trong sách Công Vụ các Tông Đồ nói rằng khi thánh Phêrô bị tù trong ngục, cộng đoàn kitô “không ngừng cầu nguyện cho ngài”. Giáo Hội cầu nguyện, Giáo Hội đang cầu nguyện. Và khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ là để làm điều này: Giáo Hội cầu nguyện. Như Chúa Kitô đã giang tay trên thập giá, cũng thế nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, Giáo Hội cũng dâng hiến chính mình và bầu cử cho tất cả mọi người” (GLCG, 1368). ĐTC giải thích tiếp Lời Nguyện Thánh Thể như sau:

Lời Nguyện Thánh Thể xin Thiên Chúa đón nhận mọi con cái Ngài trong sự hoàn thiện của tình yêu, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giám Mục, được nhắc tên, là dấu chỉ mà chúng ta cử hành trong sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và với Giáo Hội địa phương. Như của lễ lời khẩn cầu được trình bầy lên Thiên  Chúa cho tất cả mọi thành phần của Giáo Hội, còn sống cũng như đã chết, trong sự chờ đợi của niềm hy vọng được chia sẻ  gia tài vĩnh cửu trên trời, với Đức Trinh Nữ Maria (x. GLCG, 1369-1371). Không có ai và không có gì bị lãng quên trong Lời Nguyện Thánh Thể, nhưng mọi sự đều được dẫn tới với Thiên Chúa, như công thức vinh danh kết thúc nhắc nhớ.

Không có ai bị quên. Và nếu tôi có ai đó, cha mẹ, bạn bè đang cần giúp đỡ, hay đã từ đời này bước vào đời sau, tôi có thể kể tên họ trong lúc này, trong nội tâm, trong thinh lặng hay viết tên họ để đọc lên. “Nhưng mà thưa cha con phải trả bao nhiêu tiền để tên con được đọc lên?” “Không có gì hết” Anh chị em đã hiểu chưa? Không phải trả gì hết! Thánh lễ không phải trả tiền. Thánh Lễ là hy tế của Chúa Kitô, hy tế nhưng không. Ơn cứu độ là nhưng không. Nếu bạn muốn dâng cúng thì hãy dâng cúng, nhưng không trả tiền Thánh Lễ. Hiểu điều này thật là quan trọng.

Công thức được cô đọng của lời nguyện này, có lẽ chúng ta cảm thấy nó một cách xa xôi, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ tham dự một cách tốt đẹp hơn. Thật ra nó diễn tả tất cả những gì chúng ta thành toàn trong việc cử hành thánh thể: Ngoài ra, nó dậy chúng ta biết vun trồng ba thái độ sống không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Ba thái độ: thứ nhất là “học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi” , chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy; thứ hai biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương, tự do và nhưng không; và thứ ba xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong Giáo Hội với tất cả mọi người. Như vậy, Lời Nguyện trung tâm này của Thánh Lễ giáo dục chúng ta từ từ biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành một việc cừ hành “thánh thể”, nghĩa là một hành động tạ ơn.

** ĐTC nhắc cho mọi người biết thứ sáu tới này có buổi hát kinh chiều tại đền thờ thánh Phêrô trong ngày 24 giờ cho Chúa, và cầu mong cửa mọi nhà thờ rộng mở cho tín hữu chầu Mình Thánh Chúa, lãnh bí tích Hoà Giải, sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh.

Ngài cũng gửi lời chào giới chức chính quyền, uỷ ban tổ chức và các lực sĩ tham dự Đại hội hậu điền kinh mùa đông tại Pyeongchang bên Nam Hàn. ĐTC nói: điều này cho thấy thể thao thể dục có thể tiến tới chỗ xây các cây cầu giữa các nước đang xung đột, và góp phần hữu hiệu vào việc tạo dựng các viễn tượng hoà bình giữa các dân tộc như thế nào. Các cuộc chơi thế vận làm chứng cho thấy qua thể thao người ta có thể vượt thắng các tàn tật của mình ra sao. Tất cả mọi lực sĩ điền kinh đều là các mẫu gương của lòng can đảm, sự kiên trì, không để bị chiến thắng bởi các hạn hẹp của mình. Thể thao là một trường học lớn của việc bao gồm, cũng như linh hứng cho cuộc sống riêng tư và dấn thân biến đổi xã hội.

ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm đến từ Pháp và Bỉ ngài chào các bạn trẻ trường công giáo Stanislas Paris. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh quốc, Liatuania, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong các nhóm Đức ĐTC đặc biệt chào phái đoàn các thẩm phán Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm Castro Marim. Ngài cầu mong Mùa Chay giúp mọi người sống Thánh Lễ sâu đậm hơn, làm sao để cuộc sống của mình trở thành việc cử hành thánh thể tức hành động tạ ơn. ĐTC dâng mọi người cho Chúa và xin Chúa ban cho tín hữu được nhiều ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để họ chiến thắng các thất bại, bi quan và bước vào ngưỡng cửa hy vọng với Chúa Kitô phục sinh.

Chào các đoàn hành hương Ba Lan đặc biệt các bạn trẻ thiện nguyện của tổ chức Caritas Ba Lan cùng với các bạn trẻ Siria, ngài cầu chúc muà Chay dẫn họ tới gần Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn tình yêu của Ngài và tìm chia sẻ nó bằng cách biến cuộc đời mình trở thành một món quà tự do và nhưng không cho tha nhân.

Trong các nhóm tiếng Ý ĐTC chào các linh mục giáo sư Thần học truyền giáo, các Tiểu Muội Chúa Quan Phòng, các nữ tu Phan Sinh Thánh Tâm và nhóm Tổ Ấm, cũng như phái đoàn “Ngọn đuốc Biển Đức” do ĐTGM Renato Boccardo hướng dẫn, học sinh các trường Italia, cũng như nhiều thành viên các hiệp hội bác ái.

Với các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ĐTC cầu chúc Mùa Chay chỉ cho họ con đường hy vọng phải theo. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ biết hoán cải thật sự, tái khám phá Lời Chúa và được thanh tẩy khỏi tội lỗi để phục vụ Chúa trong tha nhân theo khả năng của mỗi người.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *