Video: Triều Yết Đức Thánh Cha 30/03/2016: Chúng ta tất cả đều cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa

 

VietCatholic Network 3/30/2016