Video trực tiếp chương trình bắn pháo hoa chào mừng Năm Mới trên khắp thế giới

1. Nơi đón Năm Mới sớm nhất trên thế giới Auckland New Zealand (khoảng 18h Việt Nam)

https://www.youtube.com/watch?v=5DgQGpjKHpU

2. Năm mới tại Sydney, Australia
Auckland, New Zealand
Sydney, Australia
Seoul, South Korea OR Tokyo, Japan
Pyongyang, North Korea
Hong Kong
Hanoi, Vietnam
Dubai, United Arab Emirates
Moscow, Russia
Athens, Greece
Berlin, Germany
London, U.K.
Rio, Brazil (Celebrations at Copacobana Beach)
New York. U.S

https://www.youtube.com/watch?v=rH3Ptuq8GjE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *