Video Trực tiếp Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng (04.08.2016)

Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn sẽ được truyền trực tuyến vào lúc 8g30 ngày 4-8-2016.
DOSx3g7W5aA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *