Video: Tu xá Đa Minh – Đà Lạt khánh thành và Đức Cha Gp. Đà Lạt Giảng lễ Tạ ơn

Sáng ngày 12/9/2019, Tu xá Đa Minh – Đà Lạt khánh thành ngôi nhà mới xây dựng. Trong nghi thức cắt băng khánh thành có sự hiện diện của hai Đức Cha giáo phận Đà Lạt.

Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh giảng lễ tạ ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *