Vũ điệu của Sinh Viên Don Bosco Đà Lạt

1. YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU

https://www.youtube.com/watch?v=4m49ZvChP5M

 

2. MỘT CHÚT DUYÊN MỘT CHÚT TÌNH

3. NỐI KẾT TRONG GIÊSU

BONUS

Jesus you are my SuperHero

https://www.youtube.com/watch?v=SASj_pXruYM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *