Ý nguyện trong Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa phục sinh

Ý nguyện : Cầu cho các người vô thần

mc19.jpgKhi các kí lục và biệt phái xin Chúa Giêsu một dấu lạ, Ngài trả lời “Sẽ không cho dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giona. Vì như Giona đã ở trong bụng cá ba ngày thế nào, Con Người cũng ở trong lòng đất ba đêm thể ấy” (Mt 12,38-41).Thế nhưng tại sao Giona-mới là Đức Giêsu đã phục sinh gần 2.000 năm, mà vẫn còn biết bao kẻ chưa tin vào ngài ?

Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng (số 19) nhắc các ki tô hữu duyệt xét lại trách nhiệm không phải nhỏ trong việc khai sinh những lập trường vô thần. Hoặc bởi họ sao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc vì trình bày sai lạc trong giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội.

Lạy Chúa,
Xin ân sủng Chúa tác động
nơi những người tự xưng là vô thần,
để hạt giống niềm tin Giáo hội gieo vãi
được nứt vỏ nảy mầm.

Xin cho Giáo Hội tìm ra ngôn ngữ thích hợp,
để loan báo Tin Mừng cho người thời đại,
và cho đời sống chúng con,
trở thành lời chứng hùng hồn giúp anh em gặp Chúa.

Và cuối cùng, lạy Chúa,
Xin tha thứ nếu cuộc sống chúng con,
là nguyên nhân gây nên sự bất tín nơi anh em.
Vì chúng con chưa biết sống mầu nhiệm phục sinh.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa thăng thiên

Ý nguyện : Cầu cho các tu sĩ

Với ba lời khấn vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo, người tu sĩ như cất mình ra khỏi thế gian để hướng về trời cao và sống kết hợp với Chúa. Hoàn toàn thoát tục nhưng lại sống giữa lòng đại chúng, họ làm cho lời hứa của Chúa trước khi về trời “Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” được thực hiện cách sống động.

Người tu sĩ đang khi cố tâm mô phỏng cuộc đời Chúa Giêsu, đã tận hiến toàn thân cho người nghèo, cho việc bác ái, giáo dục. Với nếp sống thánh thiện, họ kêu mời khẩn thiết nhân loại hãy sống thế nào để được cùng Chúa tiến về trời cao.

Lạy Chúa, đời tu là dấu hiệu nước trời quang lâm.

Xin cho nhiều người quảng đại
đáp lại tiếng Chúa kêu gọi sống bậc tu trì.

Xin cho các tu sĩ kiên trung với lời đoan hứa,
ý thức sự quan trọng trong ơn gọi,
và sáng suốt chu toàn bổn phận.

Xin cho các tín hữu hiểu biết,
yêu mến và giúp đỡ họ sống đời tận hiến.

Xin thanh luyện tâm hồn các tu sĩ :
khỏi vấn vương những vẩn đục thế trần.

Xin chiếu tỏa trong lòng họ :
các nhân đức và đời sống Chúa Kitô.

Xin cho họ chỉ sống vì Nước Trời,
để chúng con biết tìm nước trời trước hết.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ý nguyện : Cầu cho Giáo Hội

Ngày lễ Ngũ tuần là ngày Giáo Hội ra mắt công khai. Đầy Thánh Thần, các tông đồ mạnh dạn rao giảng. Mọi người tin cũng nhận được Thánh Thần và hợp nhất một lòng, một ý với nhau (Cv 4,31-32)

Dưới tác động của Thánh Linh, Giáo hội đã lan rộng và ngày càng vững mạnh. Ngay giữa những cuộc bách hại tàn bạo nhất, Giáo hội vẫn sống động và phát triển. Chúa Thánh Thần giữ cho Giáo hội đặc ân bất khả ngộ. Ngài soi sáng, hướng dẫn các tín hữu và duy trì sự hiệp nhất trong Giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô.

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng :
giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Nhưng Giáo hội vẫn mang thân phận con người,
nên rất cần ơn Chúa trợ giúp.

Xin cho Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm :
ơn khôn ngoan để hướng dẫn giáo hội.

Xin cho chúng con, những chi thể của giáo hội,
biết chu toàn những phận vụ riêng của mình.

Và lạy Chúa Thánh Thần,

Xin cho các phần tử trong Giáo hội,
luôn trung kiên giữa muôn thử thách,
luôn thánh thiện giữa cuộc đời sa đọa,
và biết liên đới với các chi thể bệnh tật.

Để qua Giáo hội và trong Giáo hội
Ngài đến canh tân bộ mặt địa cầu.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Đức Mẹ lên trời

Ý nguyện: Cầu cho khoa học kỹ thuật phục vụ hạnh phúc con người

Khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Giáo hội đặc biệt dâng nhân loại thế kỷ XX với tất cả những tiến bộ khoa học ngày nay cho Mẹ.

Khoa học tạo tiện nghi cho con người, gia tăng tốc độ, tiết kiệm thời gian … Nhưng khoa học kỹ thuật cũng có thể bắt con người phải lệ thuộc. Nếu nhân loại không làm chủ được khoa học, họ có nguy cơ bị vong thân hoặc hủy diệt lẫn nhau. Chiêm ngắm Đức Maria được đưa về trời, chúng ta cầu xin Mẹ để các tiến bộ khoa học góp phần đưa con người về trời cao.

Lạy Chúa chí nhân,
lòng trí chúng con đang say mê
với những khám phá của khoa học kỹ thuật.

Xin cho con người đừng đánh mất chính mình
trong guồng máy “duy tiến bộ” đó.

Xin cho chúng con nhớ rằng :

Vượt lên trên mọi tinh cầu xa xôi,
Chúa mới là trung tâm để vạn vật quy hướng

Và con người ước ao hạnh phúc,
nhưng chỉ có Chúa mới làm cho họ thỏa lòng

Như Đức Maria đã trọn đời phục vụ Chúa,
xin cho chúng con biết dùng những tài năng Chúa ban,

để kiến tạo trần gian,
trên bước hành trình theo Mẹ về Thiên quốc

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Đức Mẹ được vinh thưởng

Ý nguyện : Cầu cho hòa bình thế giới.

Với tước hiệu “Nữ vương vũ trụ”, Đức Maria luôn ưu tư săn sóc nhân loại. Trong các lần hiện ra tại đây đó, nhất là tại Phatima, Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng cách thực thi ba mệnh lệnh : sửa đổi đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng Mẫu Tâm.

Biết bao người đã cố tranh đấu cho hòa bình, nhưng đã thất bại. Bởi vì nhân loại không thể giải quyết được ngọn nguồn của những tranh chấp là tham vọng chất chứa trong con người. Muốn trừ được tận căn nguyên, chỉ có quyền năng Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Maria, và tấm lòng chân thành canh tân đời sống của mỗi người.

Lạy Chúa,
Chúa biết quá rõ thảm hại của chiến tranh,
những căn nhà đổ nát, những góa phụ,
những trẻ mồ côi, và những tử thi …

Chúa biết quá rõ chúng con :
ít nhiều thường nuôi dưỡng tham vọng của mình.

Xin dạy chúng con sửa đổi đời sống,
để bình an của Chúa ngự trị trong chúng con.

Xin dạy chúng con kiến tạo hòa bình
trong gia đình và môi trường đang sống.
để gọi là đóng góp phần của mình cho hòa bình thế giới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con tuyên xưng Mẹ
là Nữ Vương ban sự bình an