TRANG CHỦ / TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

Trở nên hình ảnh chúa giêsu

Chúa Con là hình ảnh trung thực của Chúa Cha, còn Giáo Hội là hình ảnh trung thực của Chúa Con, và chúng ta, vì là thành phần của Giáo Hội, nên cũng phải là hình ảnh trung thực của Chúa Giêsu.

Đọc thêm

Giật mình

Cha ơi! Xin giải tội cho con ngay lúc này, kẻo lỡ đêm nay con phải chết sa hỏa ngục sợ lắm Cha ơi!

Đọc thêm

Trước khi đi tự tử

Ai mà có gặp cú sốc đau đớn nào đó… , cạn nghĩ, muốn tự tử, thì trước tiên hãy tìm đến Linh Mục để xưng tội giống anh này nhé.

Đọc thêm

Hoa Lòng Dâng Mẹ…

Cha Đặc trách chia sẻ kinh nghiệm hãy bám chặt lấy Mẹ Maria, phú dâng đời mình cho Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con cái của Mẹ. Cốt yếu là mỗi người cần hiểu được ý nghĩa sâu xa và đích thực của việc siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, thực hành  lời Mẹ khuyên dạy trong những lần hiện ra ở Fatima; nhưng tất cả đều phải xuất phát từ lòng thành kính.

Đọc thêm