TRANG CHỦ / TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

Thầy Tôi

Thầy hay khen, thế hệ chúng tôi nghèo nhưng ngoan, rách rưới quần áo nhưng lành lặn nhân cách.

Đọc thêm