TRANG CHỦ / TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

Những Dòng Sông Giãy Chết

Bạn đứng tê lạnh cả người nhìn dòng sông thoi thóp, không còn bầy cá lìm kìm, hay lòng tong tung tăng trên mặt nước, không còn những gợn sóng lóng lánh của ngày xưa.

Đọc thêm

Ân Nhân Huynh Đoàn

Riêng đối với các đoàn viên khi đến viếng xác, nhìn vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân sẽ nhắc nhở họ không được hẹp hòi trong việc thi hành sứ vụ, mà phải biết quảng đại cho đi.

Đọc thêm