TRANG CHỦ / TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

Sứ giả Tin mừng

Hãy dành nhiều thời giờ cho Chúa qua việc phục vụ anh em đồng loại của mình, hãy là một vì sao sáng giữa bầu trời đêm đen sa đọa của nhân loại.

Đọc thêm