100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Sinh hạ trong một gia đình đạo đức năm 1874. Lúc 4 tuổi, mồ côi mẹ. Các chi săn sóc thay thế mẹ. Lúc lên 14 tuổi, chị xin vào dòng kín Camelo ở Lisieux. Chín năm tu trong dòng là gần chín năm bị bệnh liên tục. Nhìn thấy sự yếu đưối của mình, chị hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, như một con nhỏ trong cánh tay của mẹ nó. Chị qua đời năm 1897. 28 năm sau, được tôn phong hiển thánh năm 1925.

Danh tiếng của chị lan toả cùng trái đất. Do đó mà nhà dòng kín Lisieux trở nên trung tâm hành hương lôi kéo rất nhiều người. Ngày nay, thánh nữ được Hội Thánh chỉ định làm quan thầy các xứ truyền giáo. Khi phong thánh cho thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ĐGH Pio XI đã nói: Công nghiệp thánh Têrêsa cũng không thua kém công nghiệp Thánh Phanxico Xavier, đã sang phương đông giảng đạo. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh rất nhỏ, mà lại rất lớn. Nhỏ là vì Thánh nữ chỉ vào tu trong Dòng Kín Lisieux có 9 năm, thì ngài qua đời năm 1897, cũng tại Dòng Kín Lisieux. Rất lớn, là thánh nữ có ý chí chinh phục những người ngoại trở về với Thiên Chúa.

Ngài hằng ước ao được sang phương đông, tu tại một nhà dòng kín nào đó, để cầu nguyên cho các người ngoại được sớm nhận biết Chúa chân thật. Cho nên Thánh nữ đã có ý nguyện xin cho được sang Đông Dương, vào tu trong một nhà dòng kín ở Hà Nội, để được cầu nguyên. Nhưng ước vọng không thành, vì bệnh lao phổi của thánh nữ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Thánh nữ đã có những đức tính hết sức cao quý tuyệt vời, đó là hy sinh, hãm mình , nhịn nhục. Thánh nữ Têrêsa có hai đức tính đạo đức căn bản nhất, là: Yêu mến Thánh Thể, và sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong cuốn sách “Saints to Remember” của Giáo Hội Hoa kỳ có nói về Thánh nữ như thế này: “…Her great devotions were to the Blessed Sacrament and to Our Lady, who once appeared to her in a grave sickness…” ( một sự tận hiến vô cùng cao cả là cho Thánh Thể Chúa Giêsu, và cho Đức Trinh Nữ Maria tước hiệu Mân Côi, có một lần Đức Mẹ đã hiện ra với chị, trong lúc chị đau nặng). Trong nhiều truyện tích thánh nữ Têrêsa, thì có rất nhiều tài liệu qúy giá, nhưng không thấy có câu này .

Tiểu sử của Thánh nữ thì rất nhiều và cũng rất dài. Ở đây chúng tôi chỉ minh chứng một điều duy nhất là thánh nữ đã rất mộ mến chuỗi Mân Côi. Mỗi khi chầu Thánh thể, ở lặng một mình, hay là nằm trên giường bệnh, Thánh Nữ thường lần hạt kính Đức Mẹ. Cuộc sống của Thánh Nữ rất đơn sơ, giản dị, cho đến nỗi khi ngài qua đời, thì một chị dòng đã nói: Không biết Têrêsa sau khi chết rồi, nhà dòng biết lấy tài liệu gì đáng giá, để ghi vào sổ nhà dòng, và tiểu sử của chị.

Nhưng sau khi Thánh nữ qua đời rồi, người ta mới khám phá ra Thánh nữ chính là một nhà tu học đại tài, đã viết những tư tưởng tu học rất cao siêu. Cho nên, Hội thánh đã phong cho Thánh nữ phẩm hàm : Tiế sĩ Hội Thánh. Một nữ tu nhỏ bé, gần 9 năm bị bệnh, mà được phong Tiến sĩ Hội Thánh thì phải biết như thế nào rồi! Đây cũng lại là một phép lạ điển hình, chứng tỏ khi Thánh nữ còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi, cho đến nỗi Thánh nữ coi mỗi một kinh Kính Mừng, khi Thánh nữ đọc lên kính Đức Mẹ, là một bông hồng thơm tho dâng lên cho Mẹ. Do đó, mà trước khi Thánh nữ từ giã cõi đời, Thánh nữ đã để lại một câu nói bất hủ sau đây: “Je passerai au ciel, à faire pleuvoir des roses sur la terre..” ( khi tôi về thiên đàng, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên mặt đất này).

Và qủa thật, sau khi Thánh nữ qua đời, đêm ấy Thánh nữ đã làm một phép lạ cả thể là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kín Lisieux (hoa hồng tức là hoa Mân Côi: Rosary) .

 

Lời Thánh nữn : Khi các linh mục thừa sai Pháp sang giảng đạo tại Việt Nam, thì các Ngài đã truyền bá lòng sùng kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất là rầm rộ. Ở đâu cũng có Thánh nữ thờ kính thánh Nữ Têrêsa. Người ta đến khấn rất đông, và nhờ công nghiệp Thánh nữ, mà đã có rất nhiều người được các ơn lạ. Đây là một triết lý rất căn bản cho mọi người: không phải làm lớn mà lên thánh lớn. Làm thánh ở tại biết phó thác mọi sự cho Chúa, hoàn thành nhiệm vụ được Chúa giao phó. Sau khi chết, Chúa không căn cứ vào chức vụ, mà căn cứ vào công việc được Chúa giao phó, có hoàn thành tốt đẹp hay không? Làm vua, làm Giáo Hoàng, mà không làm tròn phận sự của mình đối với Thiên Chúa, thì chắc chắn là thua một vị thánh nhỏ bé, như Thánh nữ thánh Faustina, hoặc Thánh nữ thánh Têrêsa. Vậy đừng căn cứ bề ngoài, mà xét đoán việc bên trong tâm hồn của mỗi người.

Bài viết này tác giả có ý thân tặng những Thánh nữ, chị nào có tên thánh là Têrêsa hãy bắt chước thánh nữ để được hãm mình chịu khó chịu bệnh tật cho nên. Vì trong sách dẫn đàng nhân đức có nói: Không có một công phúc nào ở trên thế gian này đền tội hữu hiệu cho bằng chịu bệnh tật cho nên, vì lòng kính mến Chúa, và chia sẻ những khổ đau mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá.