100 Tuần Học Kinh Thánh Mp3

 
Giám Mục Nguyễn Văn Khảm

Phương pháp học Kinh Thánh

Đức Cha Nguyễn Văn Khảm

Phần giới thiệu – Tuần 000

Đây là MP3 vè học và suy niệm kinh thánh có tên gọi là “Kinh Thánh 100 Tuần” đã và đang được áp dụng dạy tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận HCM do Lm Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng thuyết. Vì nhu cầu thực nghiệm, chương trình đã lên đến 120 tuần (Kể cả tuần Giới Thiệu).

15-10-2008 : Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã bổ nhiệm Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh và đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Hãy theo Thầy”

Nghe MP3: bấm vào Tuần…     Đọc sách: bấm vào chương…

Tuần 001

Sáng Thế

Chương 1-2

Tuần 002

Sáng Thế

Chương 3-5

Tuần 003

Sáng Thế

Chương 5-11

Tuần 004

Sách Sáng Thế

Chương 12-19

Tuần 005

Sách Sáng Thế

Chương 20-25

Tuần 006

Sáng Thế

Chương 26-36

Tuần 007

Sáng Thế

Chương 37-50

Tuần 008

Xuất Hành

Chương 1-7

Tuần 009

Xuất Hành

Chương 8-15

Tuần 010

Xuất Hành

Chương 16-24

Tuần 011

Xuất Hành

Chương 25-34

Tuần 012

Xuất Hành

Chương 35-40

Tuần 013

Lêvi

Tổng quát

Tuần 014

Lêvi

Chương 17-27

Tuần 015

Dân Số

Chương 1-12

Tuần 016

Dân Số

Chương 13-24

Tuần 017

Dân Số

Chương 25-36

Tuần 018

Đệ II Luật

Chương 1-11

Tuần 019

Đệ II Luật

Chương 12-26

Tuần 020

Đệ II Luật

Chương 27-34

Tuần 021

Gio-sua

Chương 1-24

Tuần 022

Thủ Lãnh

Chương 1-21

Tuần 023

Bà Rút

Chương 1-4

Tuần 024

Samuel I

Chương 1-15

Tuần 025

Samuel I

Chương 16-31

Tuần 026

Samuel II

Chương 1-12

Tuần 027

Samuel II

Chương 13-34

Tuần 028

Các Vua I

Chương 1-11

Tuần 029

Các Vua I

Chương 12-22

Tuần 030

Các Vua II

Chương 1-13

Tuần 031

Các Vua II

Chương 14-25

Tuần 032

Tổng kết

Sách Các Vua

Tuần 033

Dẫn nhập

Sách Ngôn Sứ

Tuần 034

Amốt

Chương 1-9

Tuần 035

Hôsê

Chương 1-7

Tuần 036

Hôsê

Chương 8-14

Tuần 037

Các Vua II

Chương 14-25

Tuần 038

Isaia

Chương 1-7

Tuần 039

Isaia

Chương 8-12

Tuần 040

Isaia

Chương 13-23

Tuần 041

Isaia

Chương 24-39

Tuần 042

Mikha

Chương 1-7

Tuần 043

Nakhum

Chương 1-3

Tuần 044

Khabarúc

Chương 1-3

Tuần 045

Giêrêmia

Chương 1-12

Tuần 046

Giêrêmia

Chương 13-23

Tuần 047

Giêrêmia

Chương 24-39

Tuần 048

Chia sẻ hoa quả

của Giáo Dân

Tuần 049

Nhìn lại trong

48 tuần qua

Tuần 050

Giêrêmia

Chương 40-52

Tuần 051

Êdêkien

Chương 1-12

Tuần 052

Tổng quát Chg Tr Cứu Độ của Thiên Chúa

Tuần 053

Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa

Tuần 054

Isaia

Chương 52-53

Tuần 055

Isaia 43

Gioan 8

Tuần 056

Isaia

Chương 56-66

Tuần 057

Dacaria 9

Gioan 19

Tuần 058

Sử Biên I 1-9 

Sử Biên II 9-29

Tuần 059

Sách

Chương

Tuần 060

Sách

Chương

Tuần 061

Sách

Tuần 062

Sách

Chương

Tuần 063

Sách

Chương

Tuần 064

Sách

Chương

Tuần 065

Sách

Chương

Tuần 066

Sách

Chương

Tuần 067

Sách

Chương

Tuần 068

Sách

Chương

Tuần 069

Sách

Chương

Tuần 070

Sách

Chương

Tuần 071

Sách

Chương

Tuần 072

Sách

Chương

Tuần 073

Sách

Chương

Tuần 074

Sách

Chương

Tuần 075

Sách

Chương

Tuần 076

Sách

Chương

Tuần 077

Sách

Chương

Tuần 078

Sách

Chương

Tuần 079

Sách

Chương

Tuần 080

Sách

Chương

Tuần 081

Côrintô

(Part 1)

Tuần 082

Côrintô

(Part 2)

Tuần 083

Côrintô

(Part 3)

Tuần 084

Khổ hình và thập giá

Tuần 085

Côrintô 2

Chương 1-7

Tuần 086

Côrintô 2

Chương 8-13

Tuần 087

Rôma

Chương 1-6

Tuần 088

Rôma

Chương 7-11

Tuần 089

Rôma

Chương 12-16

Tuần 090

Philiphê

Chương 1-4

Tuần 091

Côlôsê

Chương 1-4

Tuần 092

Êphêsô

Chương 1-6

Tuần 093

Matthêu

Chương 1-6

Tuần 094

Matthêu

Chương 7-12

Tuần 095

Matthêu

Chương 13-17

Tuần 096

Matthêu

Chương 18-23

Tuần 097

Matthêu

Chương 24-28

Tuần 098

TH Do Thái

Chương 1-7

Tuần 099

TH Do Thái

Chương 8-13

Tuần 100

Luca

Chương 1-6

Tuần 101

Luca

7-13, 21

Tuần 102

Luca

13,22-19,27

Tuần 103

Luca

Ch: 19,28-24

Tuần 104

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 1-8

Tuần 105

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 9-18

Tuần 106

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 18-28

Tuần 107

1&2 Timôthê

Chương 10

Tuần 108

Thánh Giacôbê

Chương

Tuần 109

1&2 Phêrô

Giuđa

Tuần 110

1,2&3 Gioan

Tuần 111

Chia sẽ sứ điệp lời Chúa

Tuần 112

Khải Huyền

Tuần 113

Tin Mừng

Thánh Gioan

Tuần 114

Tiệc Cưới

Cana

Tuần 115

Phụ Nữ Samari

Tuần 116

Người mù từ thuở mới sinh

Tuần 117

Giải đáp

Kinh Thánh

(chưa có)

Tuần 118

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu

(chưa có)

Tuần 119

Thương khó của Đức Giêsu

(chưa có)

Tuần 000
Phần giới thiệu
Download
tuần 0-100
Download
tuần 101-116
Phương Pháp Học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *