Tổng hợp Đại Hội Giới Trẻ Panama 2019

Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Panama, Nam Mỹ Châu, vào ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019.

Ngày 22:

Ngày 23: 

Ngày 24:

Ngày 25:

Ngày 26:

Ngày 27:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *